Gjesdal kommune

Arbeidet med Liv Godin broen er i gang

Arbeidet med Liv Godin broen er i gang

Denne uken startet entreprenøren arbeidet med å bygge Liv Godin broen. Broen blir en del av kanalparken i Ålgård sentrum, og skal binde sammen de to sidene av Ålgård.

Arbeidet er planlagt ferdigstilt tidlig i 2025.

Som en del av arbeidet vil det bli satt opp sperringer i anleggsområdet. Dette medfører at deler av gangstien langs Figgjoelva ikke vil være tilgjengelig, og at de som ferdes langs elva må går rundt anleggsområdet. Dette er vist ved gul pil på bildet.

Anleggsområdet ligger mellom Kanalhuset og Figgjoelva

I uke 33 (kan bli endret) er det planlagt at det skal slås ned stålpeler som en del av fundamentering av broen. Dette arbeidet vil kunne skape en del støy og noen rystelser i området. Pelearbeidet vil bli gjennomført innenfor normal arbeidstid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder er Stian Nevland, og i bakgrunnen kan en se anleggsområdet hvor arbeidet nå har startet opp.

Dere kan også lese mer om utsmykkingsprosjektet på vår nettside.