Gjesdal kommune

Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina

Mange har spørsmål knyttet til situasjonen i Ukraina, og her finner du mer informasjon.

Nasjonale myndigheter følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina. Kommunen følger rådene til nasjonale myndigheter. 

Siste informasjon fra regjeringen

Oppdatert informasjon fra regjeringen finner du på regjeringen.no

Flyktningekrisen

Oppdatert informasjon om flyktningekrisen i Ukraina finner du på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDi). 

 

Har du flyktninger boende hjemme hos deg?

Det er veldig viktig at alle flyktninger melder sin ankomst til politiet, informasjon om dette finner du på  politiets nettsider.

Hvis du har flyktninger boende hjemme hos deg og ønsker en avtale om alternativ mottaksplassering ta kontakt med Eirin Foldøy Oftedal på telefon 952 94 802 mellom klokken 09.00 og 15.00 på hverdager.

Informasjon om alternativ mottaksplassering finner du på UDI sine nettsider.

Egenberedskap, jod og tilfluktsrom

Slik klarer du deg i ei krise - egenberedskap

Har du det du behøver hjemme for å klare deg uten vann, strøm og internett i 72 timer? Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir gode råd på sin nettside: Dette bør du ha hjemme.

Jodtabletter

Direktorat for strålevern om atomsikkerhet (DSA) anbefaler at kommunen har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Gjesdal kommune har et lager med jodtabletter som dekker denne målgruppa. Det er etablert et system for utdeling dersom kommunen får beskjed om det.

Jodtabletter skal kun  brukes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. 

Du kan lesa mer om bruk av jodtabletter ved atomulykker på nettsidene til DSA eller på Statsforvalteren i Rogaland sin nettside.

Tilfluktsrom

I Gjesdal har vi tilfluktsrom på følgende steder (offentlige bygg): Bærland skole, Dirdal skole, Gjesdal ungdomsskole, Oltedal skole, Solås skole og Ålgård skole, Rettedalen 7 og Solås bo- og rehabiliteringssenter (Solåsheimen). Disse brukes til ulike aktiviteter i fredstid, blant annet fritidsklubb og lager. Tilfluktsrommene skal kunne være operative innen 72 timer. Tilfluktsrommene er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Nybygging av tilfluktsrom opphørte i 1998.

I Norge er det om lag 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrommene er plassert i de områdene en regner med at behovet er størst. Gjesdal er ikke regnet som et område med et slikt behov.

https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/

Trenger du noen å snakke med?

Om du er urolig for situasjonen er det flere hjelpetelefoner du kan ringe, noen eksempler er: 

Helse Norge sine nettsider finnes det også en oversikt over hjelpetelefon og chat-tjenester du kan benytte.

Hvordan snakke med barn om krig?

Både utdanningsdirektoratet (Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt) og Redd barna (Slik snakker du med barn om krig) har gode artikler som gir råd om hvordan er prater med barn om situasjonen i Ukraina.

Henvendelser

Har du en bolig som kan leies ut til flyktninger?

Gjesdal kommune trenger din hjelp for å kunne tilby bosted til mennesker på flukt fra krigen i Ukraina. Vi oppfordrer alle som har hus, leilighet, eller hybel tilgjengelig om å ta kontakt med Boligkontoret.

Kommunen vil stå som leietaker og oppfølging av leieforholdet. Selv om det nå er mange som flykter fra Ukraina vil kommunen behandle alle flyktninger likt uavhengig av nasjonalitet.

Ta kontakt med Per Rovik på Boligkontoret tlf: 930 17 448

Vil du hjelpe?

Ta kontakt med Marianne B. Tjetland hos frivillighetssentralen på telefon 951 76 038

Gjesdal Frivilligsentral

Har du flyktninger boende hjemme hos deg? 

Hvis du har flyktninger boende hjemme hos deg og ønsker en avtale om alternativ mottaksplassering ta kontakt med Eirin Foldøy Oftedal på telefon 952 94 802 mellom klokken 09.00 og 15.00 på hverdager.

Andre henvendelser

Ta kontakt med oss på 51 61 42 00 (9-14) eller post@gjesdal.kommune.no