Vaksinering mot koronaviruset

Vaksinering mot koronaviruset

Gjesdal kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil løpende bli oppdatert på denne nettsiden.

Siste oppdatering: 23. februar 2021

Gjesdal kommune følger det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby sine innbyggere vaksine. Norge vil trolig få tilgang til flere typer vaksiner, men det er foreløpig usikkerhet knyttet til hvor raskt vi vil motta disse, i hvilke volumer og når de kan tilbys de gruppene som er prioritert.

Vaksinasjonen i Gjesdal startet uke 1 2021.

Korona - vaksinasjon

Når og hvordan blir jeg varslet?

Kommunene samarbeider nå med fastlege og kommunelege for å få en oversikt på de pasienter som har en prioritering for tilbud om vaksinasjon. Vi er også klar over at enkelte innbyggere i Gjesdal har sin fastlege i annen kommune, og vi arbeider med løsninger for å få oversikt på dette.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på en venteliste.

I tillegg til å få etablert oversikt over de som nå skal prioriteres for vaksinasjon, arbeider kommunen med å få etablert system og informasjon ut til denne gruppen.

Om du ikke tilhører en risikogruppe må du vente på din tur.

Dersom det blir aktuelt for deg å bestille tid til vaksinasjon selv, vil det bli gitt informasjon om dette på vår nettside.

Gjesdal kommune vil fra 13. januar sende ut brev til prioriterte grupper (se punkt «Hvem får vaksine først?») i rekkefølgen de er prioritert i. Brevet vil bli sendt til din digitale postkasse, eller i posten dersom du ikke har en digital postkasse. Brevet vil inneholde generell informasjon om vaksinasjon og hva du skal foreta deg. I etterkant av brevet vil det bli sendt ut en sms som vil inneholde opplysninger om hvordan du takker ja eller nei til å bli innkalt til vaksinasjon.

Per 23. februar er brevet sendt ut til de i aldersgruppe 75+. Med bakgrunn i at vi foreløpig får et lavt antall dose pr uke, forventer kommunen at det går noe tid før det sendes ut brev til neste gruppe.

På lenken finner du kopi av brevet som sendes ut (PDF, 138 kB) og egenerklæringen som legges ved.

Når og hvor foregår vaksineringen?

Tidspunkt og sted for vaksinasjon vil fremgå av innkallingen du vil motta i etterkant av at du har takket ja til vaksine.

Vi viser til mer informasjon under "Når og hvordan blir jeg varslet?".

Klikk for stort bildeKart over Rettedalen 11 der vaksinering vil finne sted Skjermbilde fra google maps    

Hvem får vaksine først?

Vaksinasjonen vil bli gjort i prioriterte rekkefølgen som er fastsatt av nasjonale myndigheter, les mer på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Kort fortalt er det alder og helsetilstand som avgjør når akkurat du får din vaksine. Dersom du er ung og frisk må du forberede deg på å vente en stund til før det blir din tur.

Hva vil vaksinen koste?

Regjeringen har bestemt at vaksineringen mot covid-19 vil være gratis.

Er vaksinen trygg?

Helsemyndighetene forsikrer om at koronavaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om en tester de nye vaksinene grundig, vil en aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Skal barn vaksinere seg?

Helsemyndighetene anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Hvor finner jeg mer informasjon om vaksinen?

Du finner utfyllende informasjon på FHI sine nettsider.

Other languages

Gjesdal is following the national immunization program, and the order of priority will be according to the national guidelines – published on Folkehelseinstituttets website.

All citizens will be offered the vaccine eventually– but it will take some time. We will share information of when and where as soon as we can.

If you need to book a time for getting the vaccine yourself, we will announce this on our website. You do not need to call your doctor’s office or the emergency room to get the vaccine. The doctor’s office will provide lists of the people in risk groups and they will be directly contacted.

 

For general information about the coronavirus vaccine see Coronavirus immunisation programme - Norwegian Institute of Public Health.

Information in other languages Norwegian Institute of Public Health (scroll down).