Aktuell informasjon

Vaksinering mot koronaviruset

Vaksinering mot koronaviruset

Informasjon om vaksinasjon vil løpende bli oppdatert i denne artikkelen.

Gjesdal kommune følger det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby sine innbyggere vaksine. Vi er nå i innspurten av vaksineprogrammet, og alle fra fra 12 år og oppover skal ha fått tilbud om vaksine. 

 

4. dose til personer 75 år og eldre

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer 75 år og eldre som har fått 3 doser, får en ny oppfriskningsdose. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. 

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

Se under spørsmålet "Hvordan bestiller jeg tid for vaksinering?" for bestilling av vaksinetid. 

Hvordan kan jeg bestille tid for vaksinering?

For å bestille tid til vaksinasjon logger du deg på med BankID på www.timebestilling.remin.no/gjesdal.  Svar på spørsmålene og velg ønsket time. Det er bare de timene som ligger ute som er tilgjengelige.  Se ev. under spørsmålet "Når kan jeg møte på drop-in?" Dersom du har problemer med å bestille vaksinetid, kan du fylle inn henvendelsesskjemaet under eller ringe 51 61 42 00 og bli videresendt til en som kan hjelpe med bestilling. 

20. januar starter Vitusapotek Ålgård med å vaksinere. Du kan bestille tid via https://helseboka.app/b/s/3719694

For barn 5-11 år henvend deg direkte til kommunen.  Det er så få som ønsker denne vaksinen at vi ikke har den inne hver uke. 

Noen personer er ikke registrert i vårt system og vil ikke automatisk kunne bestille tid til vaksine. Vi sender ut SMS fra REMIN når det er åpnet for vedkommende å bestille tid. Dette gjelder særlig barn og unge mellom 5 og 17 år, og de som er flyttet til Gjesdal de siste 3 årene. 

Henvendelser til vaksinekontoret: 

Har du spørsmål om bestilling av vaksinetid eller endring av vaksinetid, skriver du inn navn, mobilnummer og konkret problemstilling i dette skjemaet. Vi vil behandle henvendelsene fortløpende. Du vil få svar via SMS fra REMIN med vaksinetid, eller at vi tar direkte kontakt ved behov. Skjemaet ditt blir slettet når henvendelsen er behandlet.

Gjelder henvendelsen vaksinetid i dag ber vi deg ringe 51 61 42 00. 

Når kan jeg møte på drop-in?

Planlagte drop-in tider er:

28. september kl 12.30-14.30

5. oktober kl 13.30-14.30

12. oktober kl 13.30-14.30

26. oktober kl 13.30-14.30

Du kan også ta kontakt med Vitus Apotek på Amfi for vaksinering. Tlf 51 61 91 92

Dersom du kommer på drop in, vær obs på at det må ha gått minst 3 uker fra 1. dose, 20 uker fra 2. dose og 16 uker fra 3. dose. I tillegg bør det ha gått 3 mnd dersom du har hatt korona 

4. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Grupper som vurderes for 4. dose

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vurderes for tilbud om 4. dose:

Gruppe 1: 

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise fram notat fra sykehus hvor diagnosen fremgår, dersom de ønsker vaksine før de mottar brev fra sykehus.
   

Gruppe 2a:

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: 
 • Alle som bruker immundempende medisiner i denne gruppen kan vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår

Gruppe 2b:

 • Kreftpasienter som har mottatt eller mottar cellegiftbehandling i det inneværende året blir identifisert og det sendes brev fra SUS i disse dager.
 • Det vil være mange pasienter som har hatt kreft, eller som får annen type kreftbehandling som ikke dekkes av anbefalingen (f.eks. strålebehandling, hormonterapi eller immunterapi). Her er det ikke anbefaling om tredje dose vaksine. Pasienter som er i tvil bes avvente utsendelse av brev. Ved tvil om det er aktuelt for den enkelte pasient med en krefttilstand kan behandlende avdeling kontaktes

Gruppe 2c:

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor
 • Disse må vise brev fra spesialisthelsetjenesten

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Det er spesialisthelsetjenesten som definerer hvem som skal få tilbud om en 4. dose. 

Hvordan går en fram for å få den 4. dosen for innbyggere som faller inn under gruppe 1-2c?

4. dose skal gis  3 mnd eller mer etter den 3. dosen.

Pasienten kan ringe kommunen på 51 61 42 00 eller legge inn henvendelse på dette henvendelsesskjemaet

Trenger du å henvende deg til vaksinekontoret?

Henvendelser til vaksinekontoret:

Har du spørsmål om bestilling av vaksinetid eller endring av vaksinetid, skriver du inn navn, mobilnummer og problemstilling i dette skjemaet. Vi vil behandle henvendelsene fortløpende. Du vil få svar via SMS fra REMIN med vaksinetid, eller at vi tar direkte kontakt ved behov. Skjemaet ditt blir slettet når henvendelsen er behandlet.

Gjelder henvendelsen vaksinetid i dag ber vi deg ringe 51 61 42 00. 

Hvor foregår vaksineringen?

Tidspunkt og sted for vaksinasjon vil fremgå av SMS'en du vil motta i etterkant av at du har bestilt vaksinetid. 

Kart over Rettedalen 11 der vaksinering vil finne sted Skjermbilde fra google maps    

Hva vil vaksinen koste?

Regjeringen har bestemt at vaksineringen mot covid-19 vil være gratis.

Er vaksinen trygg?

Helsemyndighetene forsikrer om at koronavaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om en tester de nye vaksinene grundig, vil en aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hvor finner jeg mer informasjon om vaksinen?

Du finner utfyllende informasjon på FHI sine nettsider.

Other languages

Gjesdal is following the national immunization program, and the order of priority will be according to the national guidelines – published on Folkehelseinstituttets website.

If you need to book an appointment for getting the vaccine, you can contakct us by:

 • Phone 51 61 42 00
 • This electronic form. You will get an answere as a text message with the time for the appointment, or wee will call/text you to gather more informastion. 

You do not need to call your doctor's office or the emergency room to get the vaccine.

For general information about the coronavirus vaccine see Coronavirus immunisation programme - Norwegian Institute of Public Health. Information in other languages Norwegian Institute of Public Health (scroll down).