Vaksinering mot koronaviruset

Vaksinering mot koronaviruset

Gjesdal kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil løpende bli oppdatert på denne nettsiden.

Gjesdal kommune følger det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby sine innbyggere vaksine. Norge vil trolig få tilgang til flere typer vaksiner, men det er foreløpig usikkerhet knyttet til hvor raskt vi vil motta disse, i hvilke volumer og når de kan tilbys de gruppene som er prioritert.

Vaksinasjonen i Gjesdal startet uke 1 2021.

Korona - vaksinasjon

Hvordan kan jeg bestille tid for vaksinering?

Fra uke 23 kan innbyggere i Gjesdal som er født i 1957 til 1976 bestille tid for vaksinering. Hver mandag vil vi legge ut tider for vaksinering. 

Vaksinetider for onsdag 23. juni og torsdag 24. juni ble lagt ut mandag 14. juni. Vaksinetider for uke 26 blir lagt ut 23. juni.

 

For å bestille tid til vaksinasjon logger du deg på med BankID på www.timebestilling.remin.no/gjesdal.  Fyll ut egenerklæringsskjemaet og velg ønsket time. Det er bare de timene som ligger ute som er tilgjengelige.  

Når du skal bestille tid for vaksinering vil du bli bedt om å fylle ut en elektronisk egenerklæring. Denne egenerklæringen kan du se på for å lese gjennom spørsmålene på forhånd. 

Dersom du ikke har tilgang til internett/datamaskin/smart telefon så kan du låne en besøks-pc/få hjelp på Veveriet. Husk å ta med Bank-ID.

Dersom du har problemer med å bestille vaksinetid, kan du ringe 51 61 42 00 og bli videresendt til en som kan hjelpe med bestilling. Dersom det er stor pågang tar de imot beskjed, så ringer vi opp igjen og hjelper med bestilling. Vi kan bare bestille tid så lenge der er ledige tider for øvrige innbyggere. 

Kan du møte opp på kort varsel?

I noen tilfeller kan vi ende opp med å ha ekstra doser. Dersom du har mulighet til å stille på kort varsel, 30-60 minutt, kan du registrere deg på dette digitale skjemaet. Vi vil ringe deg dersom det blir ekstra doser. 

På lenken finner du kopi av brevet som sendes ut (PDF, 494 kB).

Innkalling til 2. dose

Dere som er født i 1957 og senere og ikke er i høy eller moderat risikogruppen vil få innkalling til 2. dose via SMS senest innen 3 dager etter vaksine, stort sett samme dag. 2. dose gis etter 12 uker for denne gruppen. 2. dose kan bli framskyndet dersom kommunen mottar flere doser fra ca august av. 

Utenlandsstudent

Er du utenlandsstudent og ønsker å få vaksine før du reiser ut igjen? Vi har ikke oversikt over hvem som studerer i utlandet, så du må ringe oss på 51 61 42 00 og oppgi navn, mobilnummer og når du skal reise ut. Da vil vi prioritere at du blir fullvaksinert før du reiser. 

Innenlandsstudent

Studerer du annet sted i Norge, bestiller du tid til 1. vaksinedose som andre i din aldersgruppe. Vi har ikke fått beskjed fra FHI ennå om hvordan organiseringen av 2. dose blir. Vi vil legge ut informasjon om det her så snart vi vet noe. 

Informasjon til innbyggere født i 1956 eller tidligere

Vi har fortsatt noen personer født i 1956 og tidligere som vi ikke har mobilnummeret til. Dersom du er i denne aldersgruppen og ønsker vaksine ber vi deg ringe kommunen 51 61 42 00 og oppgi navn og mobilnummer, så sørger vi for at du får en innkalling. Dere vil få SMS med innkalling til 2. dose etter 6-7 uker. 

Informasjon til personer i risikogruppe

Kommunene samarbeider  med fastlege og kommunelege for å få en oversikt på de pasienter som har en prioritering for tilbud om vaksinasjon.

Dersom du inngår i en definert risikogruppe og er under 65 år gjelder følgende:

  • Personer med fastlege i Gjesdal vil motta innkalling og vaksine fra Gjesdal kommune eller sin fastlege uavhengig av hvilken kommune en er bosatt i.

  • Personer med fastlege i Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Klepp, Time og Hå, vil motta innkalling og vaksine enten av sin fastlege eller kommunen fastlegen er etablert i.

  • Personer med fastlege i andre kommuner enn de som er listet over, må ta kontakt med sin fastlege for å få informasjon om hvordan de vil motta vaksine.

Dersom du er i risikogruppen og ønsker vaksine ber vi deg ringe kommunen 51 61 42 00 og oppgi navn og mobilnummer, så sørger vi for at du får en innkalling. 

Dere vil få SMS om innkalling til 2. dose etter 6 uker. 

Når og hvor foregår vaksineringen?

Tidspunkt og sted for vaksinasjon vil fremgå av SMS'en du vil motta i etterkant av at du har bestilt vaksinetid. 

Klikk for stort bildeKart over Rettedalen 11 der vaksinering vil finne sted Skjermbilde fra google maps    

Hvem får vaksine først? Og hvor langt er vi kommet i Gjesdal?

Vaksinasjonen vil bli gjort i prioriterte rekkefølgen som er fastsatt av nasjonale myndigheter, les mer på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Kort fortalt er det alder og helsetilstand som avgjør når akkurat du får din vaksine. Dersom du er ung og frisk må du forberede deg på å vente en stund til før det blir din tur. 

Framdrift i vaksinering i Gjesdal
Framdrift i vaksinering i Gjesdal
Prioriteringsgruppe Hvem Antatt oppstart for 1. dose Status Kommentar
1 Sykehjemsbeboere Uke 1 Fullvaksinert Nye pasienter blir vaksinert fortløpende
2 Personer født i 1935 og før Uke 2 Alle har fått tilbud om 1. dose
3 Personer født 1936-1945 Uke 4 Alle har fått tilbud om 1. dose
4 Personer født 1946-1955 og høyrisiko Uke 12 Alle har fått tilbud om 1. dose Vi mangler mobilnummer til noen innbyggere i denne gruppen.
5 Personer født i 1957-1965 med moderat risiko Uke 15 Fastlegene i Gjesdal har startet vaskinering Noen få 1. doser igjen. Vil få tilbud fra kommunen
6 Personer født i 1966-1945 med moderat risiko Uke 16 Fastlegene i Gjesdal har startet vaskinering Noen få 1. doser igjen. Vil få tilbud fra kommunen
7 Personer født i 1977-2003 med moderat risiko Uke 17 Fastlegene i Gjesdal har startet vaskinering Noen få 1. doser igjen. Vil få tilbud fra kommunen
8 Personer født 1957-1966 Uke 18 Startet uke 17
9 Personer født 1967-1976 Uke 24? Starter uke 23
10 Personer født 1977-1981 og 1996-2003 Uke 27? For personer født i 2003 blir det i første omgang bare åpnet for de født før 30.06.03
11 Personer født 1982-1995

 

Hva vil vaksinen koste?

Regjeringen har bestemt at vaksineringen mot covid-19 vil være gratis.

Er vaksinen trygg?

Helsemyndighetene forsikrer om at koronavaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om en tester de nye vaksinene grundig, vil en aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Skal barn vaksinere seg?

Helsemyndighetene anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Hvor finner jeg mer informasjon om vaksinen?

Du finner utfyllende informasjon på FHI sine nettsider.

Other languages

Gjesdal is following the national immunization program, and the order of priority will be according to the national guidelines – published on Folkehelseinstituttets website.

All citizens will be offered the vaccine eventually– but it will take some time. We will share information of when and where as soon as we can.

If you need to book a time for getting the vaccine yourself, we will announce this on our website. You do not need to call your doctor’s office or the emergency room to get the vaccine. The doctor’s office will provide lists of the people in risk groups and they will be directly contacted.

 

For general information about the coronavirus vaccine see Coronavirus immunisation programme - Norwegian Institute of Public Health.

Information in other languages Norwegian Institute of Public Health (scroll down).