Gjesdal kommune

Vil du være meddommer?

Vil du være meddommer?

Å være meddommer er en viktig oppgave som har stor betydning, ikke minst for den tiltalte i straffesaker. Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være en meget interessant oppgave og er et viktig samfunnsansvar.

I Gjesdal kommune skal det velges følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer for perioden 01.01.2025-31.12.2028:

  • Meddommere til tingretten - vi har behov for flere mannlige kandidater
  • Meddommere til lagmannsretten 
  • Jordskiftemeddommere til jordskifteretten
  • Skjønnsmedlemmer
    • For skjønnsmedlemmer trengs det særlig personer med følgende kompetanse: eiendomsmegling, eiendomstaksering, landbruk

 

Hvem kan bli meddommer?

Ønsker du å stille til valg eller har forslag på kandidater, ta kontakt med oss! 

Det er ønskelig med et variert utvalg av personer som stiller som meddommere. 

Interesse meldes inn til oss snarest mulig. 

Informasjon

Skjema for å melde interesse som meddommer 

Mer informasjon om meddommer-ordningen

Du kan også ta kontakt med saksbehandler Inger Marie R. Voll på
tlf 970 888 46 eller e-post: imrv@gjesdal.kommune.no 

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46