Vil du være meddommer?

Vil du være meddommer?

Å være meddommer er en viktig oppgave som har stor betydning, ikke minst for den tiltalte i straffesaker. Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være en meget interessant oppgave og er et viktig samfunnsansvar.

I Gjesdal kommune skal det velges følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024:

  • Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
  • Meddommere til tingretten
  • Jordskiftemeddommere til jordskifteretten

Utover dette skal kommunen fremme forslag på skjønnsmedlemmer som skal velges av fylkeskommunen. 

Hvem kan bli meddommer?

Ønsker du å stille til valg eller har forslag på kandidater, ta kontakt med oss! 

Det er ønskelig med et variert utvalg av personer som stiller som meddommere. 

Frist for å melde interesse eller fremme forslag på aktuelle kandidater er innen 15.03.2020.

Informasjon

Skjema for å melde interesse som meddommer 

Mer informasjon om meddommer-ordningen

Du kan også ta kontakt med saksbehandler Inger Marie R. Voll på
tlf 970 888 46 eller e-post: imrv@gjesdal.kommune.no 

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær/webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846