Vaksinering mot koronaviruset

Vaksinering mot koronaviruset

Informasjon om vaksinasjon vil løpende bli oppdatert i denne artikkelen.

Gjesdal kommune følger det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby sine innbyggere vaksine. Norge vil trolig få tilgang til flere typer vaksiner, men det er foreløpig usikkerhet knyttet til hvor raskt vi vil motta disse, i hvilke volumer og når de kan tilbys de gruppene som er prioritert.

Vaksinasjonen i Gjesdal startet uke 1 2021.

Korona - vaksinasjon

Hvordan kan jeg bestille tid for vaksinering?

Fra uke 28 kan innbyggere i Gjesdal som er født før 2003 bestille tid for vaksinering. Vaksinetider blir lagt ut så snart vi vet hvor mange vaksinedoser vi får for den gjeldende uken. 

For å bestille tid til vaksinasjon logger du deg på med BankID på www.timebestilling.remin.no/gjesdal.  Fyll ut egenerklæringsskjemaet og velg ønsket time. Det er bare de timene som ligger ute som er tilgjengelige.  

Når du skal bestille tid for vaksinering vil du bli bedt om å fylle ut en elektronisk egenerklæring. Denne egenerklæringen kan du se på for å lese gjennom spørsmålene på forhånd. 

Dersom du har problemer med å bestille vaksinetid, kan du ringe 51 61 42 00 og bli videresendt til en som kan hjelpe med bestilling. Dersom det er stor pågang tar de imot beskjed, så ringer vi opp igjen og hjelper med bestilling. Vi kan bare bestille tid så lenge der er ledige tider for øvrige innbyggere. 

Henvendelser til vaksinekontoret:

Har du spørsmål om bestilling av vaksinetid eller endring av vaksinetid, skriver du inn navn, mobilnummer og problemstilling i dette skjemaet. Vi vil behandle henvendelsene fortløpende. Du vil få svar via SMS fra REMIN med vaksinetid, eller at vi tar direkte kontakt ved behov. Skjemaet ditt blir slettet når henvendelsen er behandlet.

Gjelder henvendelsen vaksinetid i dag ber vi deg ringe 51 61 42 00. 

Kan du møte opp på kort varsel til dose 2?

I noen tilfeller kan vi ende opp med å ha noen ekstra doser på slutten av dagen. Dersom du har mulighet til å stille på kort varsel, 30 minutt, kan du registrere deg på dette digitale skjemaet. Vi vil ringe deg dersom det blir ekstra doser. 

På lenken finner du kopi av brevet som sendes ut (PDF, 494 kB).

Innkalling til 2. dose - framskynding

Dere som er født i 1957 og senere og ikke er i høy eller moderat risikogruppen vil få innkalling til 2. dose via SMS. Vi gir ny tid 12 uker etter 1. dose, men vi vil sannsynligvis framskynde denne tiden med 1-4 uker. Framskyndingen reguleres av hvor mange doser vi får hver uke, og du vil bli varslet med SMS noen dager før.  

Utenlandsstudent

Er du utenlandsstudent og ønsker å få vaksine før du reiser ut igjen? Vi har ikke oversikt over hvem som studerer i utlandet, så fyll ut skjemaet under med info om når du skal reise ut. Da vil vi prioritere at du blir fullvaksinert før du reiser. 
Henvendelseskjema vaksinekontoret

Innenlandsstudent

Dersom du studerer annet sted i landet enn kommunen du er folkeregistrert, får du første dose i din hjemkommune nå i sommer - deretter andre dose i kommunen du studerer i. Dersom det er tid for andre dose mens du er hjemme på sommerferie tar du kontakt med kommunen vi skjema under:
Henvendelseskjema vaksinekontoret 

Informasjon til innbyggere født i 1956 eller tidligere

Vi har fortsatt noen personer født i 1956 og tidligere som vi ikke har mobilnummeret til. Dersom du er i denne aldersgruppen og ønsker vaksine ber vi deg ringe kommunen 51 61 42 00 og oppgi navn og mobilnummer, så sørger vi for at du får en innkalling. Dere vil få SMS med innkalling til 2. dose etter 6-7 uker. 

Informasjon til personer i risikogruppe

Kommunene samarbeider  med fastlege og kommunelege for å få en oversikt på de pasienter som har en prioritering for tilbud om vaksinasjon.

Dersom du inngår i en definert risikogruppe og er under 65 år gjelder følgende:

  • Personer med fastlege i Gjesdal vil motta innkalling og vaksine fra Gjesdal kommune eller sin fastlege uavhengig av hvilken kommune en er bosatt i.

  • Personer med fastlege i Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Klepp, Time og Hå, vil motta innkalling og vaksine enten av sin fastlege eller kommunen fastlegen er etablert i.

  • Personer med fastlege i andre kommuner enn de som er listet over, må ta kontakt med sin fastlege for å få informasjon om hvordan de vil motta vaksine.

Dersom du er i risikogruppen og ønsker vaksine ber vi deg ringe kommunen 51 61 42 00 og oppgi navn og mobilnummer, så sørger vi for at du får en innkalling. 

Dere vil få SMS om innkalling til 2. dose etter 6 uker. 

Hvem skal ha 3. dose og hvordan går en fram?

Hvem skal få tilbud om en 3. dose?


Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose:

  • Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Det er spesialisthelsetjenesten eller fastlegen som definerer hvem som skal få tilbud om en 3. dose. 

Hvordan går en fram for å få den 3. dosen?

3. dose skal gis 4 uker eller mer etter den 2. dosen.

Fastleger i Gjesdal kan ringe vaksinekontoret direkte og informere om pasienter som skal ha tilbud om 3. dose. Det bør være avklart at vedkommende ønsker en 3. dose. Pasienten vil bli innkalt første vaksinedag etter at vi har fått beskjed.

Spesialisthelsetjenesten, fastleger utenfor Gjesdal eller pasienter med dokumentasjon fra lege på at de skal ha tilbud om 3. dose kan ringe kommunen på 51 61 42 00 be om innkalling til 3. dose. Pasienten vil bli innkalt første vaksinedag etter at vi har fått beskjed. Pasienten må ha med skriftlig dokumentasjon om behovet, og vise det før vaksine settes. 

Hvordan får 12-15 åringer tilbud om vaksine?

Vi gir tilbud om vaksinasjon av 12-15 åringer på skolen de går på. Informasjon om tid og fullmaktsskjema gis via skole og helsesykepleier. 

Barn og unge som ikke går på barne- og ungdomsskole i Gjesdal, og ikke får vaksine på den skolen de går på, kan ta kontakt med kommunen på telefon 51 61 42 00, så vil de få innkalling til vaksine.

Hvordan skal jeg som er 16 eller 17 år få vaksine?

Det blir drop-in vaksinering for ungdom født i 2004 og 2005 1. og 2. september kl. 12-15 på vaksinekontoret i Rettedalen 11. Du må ta med legitimasjon når du skal få vaksinen. 

Dersom du ikke har anledning til å komme på disse tiden, ber vi deg kontakte oss via telefon på 51 61 42 00.

For unge under 18 år er det vaksinen Comirnaty fra Pfizer som blir tilbudt. 

Er du ikke blitt 16 år ennå, må du ha med fullmaktsskjema fra foresatte. (PDF, 606 kB) 

Trenger du å henvende deg til vaksinekontoret?

Henvendelser til vaksinekontoret:

Har du spørsmål om bestilling av vaksinetid eller endring av vaksinetid, skriver du inn navn, mobilnummer og problemstilling i dette skjemaet. Vi vil behandle henvendelsene fortløpende. Du vil få svar via SMS fra REMIN med vaksinetid, eller at vi tar direkte kontakt ved behov. Skjemaet ditt blir slettet når henvendelsen er behandlet.

Gjelder henvendelsen vaksinetid i dag ber vi deg ringe 51 61 42 00. 

Kan du møte opp på kort varsel til dose 2?

I noen tilfeller kan vi ende opp med å ha noen ekstra doser på slutten av dagen. Dersom du har mulighet til å stille på kort varsel, 30 minutt, kan du registrere deg på dette digitale skjemaet. Vi vil ringe deg dersom det blir ekstra doser. 

Når og hvor foregår vaksineringen?

Tidspunkt og sted for vaksinasjon vil fremgå av SMS'en du vil motta i etterkant av at du har bestilt vaksinetid. 

Klikk for stort bildeKart over Rettedalen 11 der vaksinering vil finne sted Skjermbilde fra google maps    

Hvem får vaksine først? Og hvor langt er vi kommet i Gjesdal?

Vaksinasjonen vil bli gjort i prioriterte rekkefølgen som er fastsatt av nasjonale myndigheter, les mer på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Kort fortalt er det alder og helsetilstand som avgjør når akkurat du får din vaksine. Dersom du er ung og frisk må du forberede deg på å vente en stund til før det blir din tur. 

Framdrift i vaksinering i Gjesdal
Framdrift i vaksinering i Gjesdal
Prioriteringsgruppe Hvem Antatt oppstart for 1. dose Status Kommentar
1 Sykehjemsbeboere Uke 1 Fullvaksinert Nye pasienter blir vaksinert fortløpende
2 Personer født i 1935 og før Uke 2 Alle har fått tilbud om 1. dose
3 Personer født 1936-1945 Uke 4 Alle har fått tilbud om 1. dose
4 Personer født 1946-1955 og høyrisiko Uke 12 Alle har fått tilbud om 1. dose Vi mangler mobilnummer til noen innbyggere i denne gruppen.
5 Personer født i 1957-1965 med moderat risiko Uke 15 Fastlegene i Gjesdal har startet vaskinering Noen få 1. doser igjen. Vil få tilbud fra kommunen
6 Personer født i 1966-1945 med moderat risiko Uke 16 Fastlegene i Gjesdal har startet vaskinering Noen få 1. doser igjen. Vil få tilbud fra kommunen
7 Personer født i 1977-2003 med moderat risiko Uke 17 Fastlegene i Gjesdal har startet vaskinering Noen få 1. doser igjen. Vil få tilbud fra kommunen
8 Personer født 1957-1966 Uke 18 Startet uke 17
9 Personer født 1967-1976 Uke 24? Starter uke 23
10 Personer født 1977-1981 og 1997- 2003 Uke 27? Starter uke 25
11 Personer født 1982-1996 Uke 29? Startet uke 28

 

Hva vil vaksinen koste?

Regjeringen har bestemt at vaksineringen mot covid-19 vil være gratis.

Er vaksinen trygg?

Helsemyndighetene forsikrer om at koronavaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om en tester de nye vaksinene grundig, vil en aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Skal barn vaksinere seg?

Helsemyndighetene anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Hvor finner jeg mer informasjon om vaksinen?

Du finner utfyllende informasjon på FHI sine nettsider.

Other languages

Gjesdal is following the national immunization program, and the order of priority will be according to the national guidelines – published on Folkehelseinstituttets website.

All citizens will be offered the vaccine eventually– but it will take some time. We will share information of when and where as soon as we can.

If you need to book a time for getting the vaccine yourself, we will announce this on our website. You do not need to call your doctor’s office or the emergency room to get the vaccine. The doctor’s office will provide lists of the people in risk groups and they will be directly contacted.

 

For general information about the coronavirus vaccine see Coronavirus immunisation programme - Norwegian Institute of Public Health.

Information in other languages Norwegian Institute of Public Health (scroll down).