Aktuell informasjon

Endring av reguleringsplan: Ålgård nord ved Nordhagen

Endring av reguleringsplan: Ålgård nord ved Nordhagen

I forbindelse med åpning av tunellen i Ålgårdsheiå skal Gjesdal kommune legge til rette for gang- og sykkelvei langs Ålgårdsheiå og for kryssing av veien. 

Innspill til reguleringsendringen sendes til kommunen innen 16.03.2021. 

Her finner du kart og nærmere beskrivelse av forslaget til endring: 

Kart: Endring felt A Nordhagen (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse til endring av reguleringsplan for Ålgård nord ved Nordhagen (PDF, 696 kB)

Følgende reguleringsplaner blir berørt av endringene:

Ålgård nord, planid 220040010: Bestemmelser og kart

Delområde A, planid 20060004: Bestemmelser og kart

Delfelt C1, planid 2009003: Bestemmelser og kart