Gjesdal kommune

Melding om fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel