Gjesdal kommune

Melding om fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Melding om fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Gjesdal kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel. Planprogrammet for arbeidet, altså beskrivelsen av temaer som skal utredes og hvordan det skal jobbes, ble fastsatt av kommunestyret 13.12.2021. 

Planprogrammet (PDF, 4 MB)

Kommunestyrets vedtak, saksframstilling og oversikt over innkomne merknader

Gjeldende kommuneplan