Aktuell informasjon

Melding om fastsatt planprogram til detaljregulering for Kluge masseuttak og mottaksanlegg, planid 202002

Melding om fastsatt planprogram til detaljregulering for Kluge masseuttak og mottaksanlegg, planid 202002

Dokumentene til saken er tilgjengelig til orientering. 

Detaljreguleringen for Kluge masseuttak og mottaksanlegg, planid 202002, er under arbeidet. Formannskapet fastsatte forslaget til planprogram til reguleringsplanen i møte den 02.09.21. Det ble i vedtaket åpnet for noen mindre justeringer/rettinger i etterkant av vedtaket og bestemt at planområdet måtte utvides i vest slik at den uregulerte delen av den kommunale veien, Øvrekluge, blir med i planen.

Et planprogram legger premisser for hvordan arbeidet med reguleringsplanen skal gjennomføres, og dette er et krav i reguleringsplaner der det kreves konsekvensutredning. Du kan lese mer om planprogram i formannskapssaken som ligger under.

Under ligger planprogrammet som er justert etter formannskapets møte:

Fastsatt planprogram (PDF, 4 MB)

Saksframlegget til formannskapssaken, saksprotokollen og vedleggene finner du her:

https://opengov.360online.com/Meetings/GJESDAL/Meetings/Details/214950?agendaItemId=201601.

Hvis du trenger dokumentene i papirformat kan du henvende deg på Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. Dokumentene vil være tilgjengelig på hjemmesiden og i papirformat til 01.12.21 (i fire uker)

Det fastsatte planprogrammet kan ikke påklages.

Hvis du har spørsmål til planprogrammet eller den videre behandlingen av reguleringsplanen, kan du ta kontakt med undertegnede saksbehandler Reidun Solli Skjørestad på e-post: rss@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 95933094.