Gjesdal kommune

Vold og overgrep

Vold og overgrep

Visste du at en av ti barn og unge har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep? På nettsiden  Jeg vil vite kan du lære om hva vold og seksuelle overgrep er og hva du bør gjøre dersom du, eller noen du kjenner, er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. 

Det er viktig å si fra til en voksen!

Mange barn tror at de voksne vet alt som skjer med barna. Men det er ikke alltid at de voksne skjønner når barn har det vondt. Derfor er det viktig å si i fra til en voksen om du opplever noe vondt. Du kan snakke med helsesykepleier på skolen din, læreren din, treneren din eller en annen voksen du er trygg på.

Hos Barnevernet eller på Helsestasjonen på Ålgård møter du voksne som hører på deg og som ønsker å hjelpe deg.

Dersom du er redd eller i  akutt fare: 

Da kan du ringe Politiet - på telefon 02800 eller på nødtelefon 112 eller 
Barnevernet på telefon 51 61 43 50 i kontortid eller 905 41 321 (barnevernsvakten)  utenom kontortid,
og de vil hjelpe deg videre. 

Du kan også ringe anonymt til Alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116 111. Telefonen er åpen hele døgnet og gratis.