Aktuell informasjon

PPT

PPT

Hva tilbyr vi?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov. Vi vurderer behovet for

  • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • spesialundervisning for elever i grunnskolen

Hvem kan få tilbudet?

Barnehager, skoler og foresatte kan søke om hjelp fra PPT.

Grunn til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Slik søker du

Kontakt

Anita Madland
Leder
E-post
Telefon 51 61 43 32
Mobil 902 41 308
Anne Gunn Sandanger
Ped.Psyk. Rådgiver
E-post
Telefon 932 28 691
Mobil 932 28 691
Neringa Blaziene
Ped.Psyk. Rådgiver
E-post
Telefon 51 61 43 34
Kristin Ravndal
Ped.Psyk. Rådgiver
E-post
Telefon 51 61 43 35
Åse Petra Idsøe
Ped.Psyk. Rådgiver
E-post
Mobil 952 10 767
Pedagogisk leder
Bodil Valheim Malmin
Ped.Psyk. Rådgiver
E-post
Telefon 470 51 149
Mobil 470 51 149
Rådgiver i tjenesteområde Oppvekst - skoleområde

Kart