PPT

PPT

Hva tilbyr vi?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov. Vi vurderer behovet for

 • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
 • spesialundervisning for elever i grunnskolen
 • voksenopplæring på grunnskolens område

Hvem kan få tilbudet?

Barnehager, skoler og foresatte kan søke om hjelp fra PPT.

Grunn til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

 

PPT - ansatte

Ansatte ved PPT-kontoret

Leder: Anita Madland Flåten, tlf. 51 61 43 32

Sekretær: Liv Åsta Gramstad, tlf. 51 61 43 30

Ped.psyk. rådgiver: Neringa Blaziene, tlf. 51 61 43 34

Logoped: Kristin Ravndal, tlf. 51 61 43 35

Rådgiver: Åse Idsøe, tlf. 51 61 43 33

Rådgiver: Anne Gunn Sandanger, tlf. 51 61 43 31

 

 

Kontakt

Anita Madland Flåten
Leder for PPT
E-post
Telefon 51 61 43 32
Mobil 450 36 778

Kart