Gjesdal kommune

PPT

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov.

Hva tilbyr vi?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov. Vi vurderer behovet for

  • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • spesialundervisning for elever i grunnskolen

Hvem kan få tilbudet?

Barnehager, skoler og foresatte kan søke om hjelp fra PPT.

Grunn til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Slik søker du

Kontakt

Anne Gunn Sandanger
Leder
E-post
Telefon 93 22 86 91
Mobil 93 22 86 91
Kristin Ravndal
Ped.Psyk. Rådgiver
E-post
Telefon 99 08 01 25
Åse Petra Idsøe
Ped.Psyk. Rådgiver
E-post
Mobil 95 21 07 67
Pedagogisk leder
Camilla Kvavik
Mastergrad
E-post
Mobil 98 80 17 12
Daniela Nimschova
Lektor
E-post
Telefon 51 61 43 32
Mobil 94 79 92 12
Nina Berge Aase
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 43 50
Mobil 48 07 34 71
Anita Madland
Leder
E-post
Mobil 90 24 13 08
Neringa Blaziene
Ped.Psyk. Rådgiver
E-post
Telefon 99 08 01 54

Kart