PPT

PPT

Hva tilbyr vi?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov. Vi vurderer behovet for

 • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
 • spesialundervisning for elever i grunnskolen
 • voksenopplæring på grunnskolens område

Hvem kan få tilbudet?

Barnehager, skoler og foresatte kan søke om hjelp fra PPT.

Grunn til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

Kontakt

Anita Madland
Leder/ped.psyk rådgiver skole
E-post
Telefon 51 61 43 32
Mobil 450 36 778
Anne Gunn Sandanger
Ped.psyk rådgiver skole
E-post
Telefon 932 28 691
Mobil 932 28 691
Neringa Blaziene
Ped.psyk rådgiver skole
E-post
Telefon 51 61 43 34
Kristin Ravndal
Logoped/ped.psyk rådgiver barnehage
E-post
Telefon 51 61 43 35
Åse Petra Idsøe
Ped. psyk rådgiver barnehage
E-post
Mobil 952 10 767
Pedagogisk leder

Kart