Aktuell informasjon

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

 

 

 

Nytt læreplanverk i bruk fra høsten 2020.​​​​​

 • Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden.
 • Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart 2020.
 • Ny overordnet del er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. 
 • Læreplanverket prioritere tre tverrfaglige tema:
  •  Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.

 

 • Alle fag får nye læreplaner der det står beskrevet:

  • Hvorfor faget er relevant for eleven, samfunnet og arbeidslivet
  • Hva som er kjerneelementene i faget
  • Hvilket ansvar faget har for de tverrfaglige temaene
  • Fagets ansvar for de grunnleggende ferdighetene 
  • Fagets kompetansemål