Aktuell informasjon

Fysisk aktiv læring

Fysisk aktiv læring

 

 

 

 

Alle lærere på Bærland og Solås tar videreutdanning i "Fysisk aktiv læring".

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) arbeider for å videreutvikle fysisk aktiv læring som undervisningsmetode i grunnskolen. De har som mål om å skape en skolehverdag med mer aktiv, variert og praktisk undervisning.  De har utviklet et studium for lærere der de lærer om fysisk aktiv læring som didaktisk metode i fagene i skolen. Alle lærere på Bærland - og Solås- skole gjennomfører nå dette studiet.

Skoleåret 2019/2020 er 25 skular og 350 lærarar frå Rogaland og Østfold med på vidareutdanninga.

Fysisk aktiv læring:

Gjennom studiet lærer pedagogene:

  • om teori og forsking i fysisk aktiv læring, og effekter av bruk av fysisk aktiv læring i skolen
  • om teoretiske perspektiv på fysisk aktivitet i undervisninga og læringsprosesser i skolen
  • å planlegge og gjennomføre undervisning der fysisk aktiv læring er naturlig integrert, analysere og vurdere læringssituasjoner og reflektere faglig rundt egen praksis
  • å legge til rette for varierte læringsmiljø som er tilpasset, motiverende og meningsfylte

SEFAL er ein del av Høgskulen på Vestlandet.