Aktuell informasjon

Inkluderende barnehage-og skolemiljø i Gjesdal

Inkluderende barnehage-og skolemiljø i Gjesdal

 Alle skolene i Gjesdal arbeider hver eneste dag hardt og systematisk for å skape et inkluderende skolemiljø. For å bli enda bedre deltar vi i et prosjekt i regi av Utdanningdirektoratet. Gjennom dette to-årige prosjektet skal vi lære mer om  trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Dirdal skole og Gjesdal Ungdomsskole har deltatt fra 2018 - 2020, og våren 2020 starter Solås og Oltedal skole opp.

Vi ønsker å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og utviklingsarbeidet skal derfor primært foregå i form av skolebasert kompetanseutvikling og arbeid i lærende nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.

Deltakerne skal delta på nasjonale fagdager og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene arbeider deltakerne lokalt med aktuelle problemstillinger i egen praksis. I tillegg skal deltakerne være med i lærende nettverk som ledes av kommunen. Nettverkene er en møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling.

Kommunene som deltar får støtte til en lokal ressursperson som følger opp arbeidet i kommunen, i barnehagene og på skolene.

Kontakt

Hege Elisabeth Kvam
Rådgiver Oppvekst
E-post
Telefon 907 75 827
Mobil 907 75 827
Rådgiver Oppvekst