Aktuell informasjon

Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)

Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)

 

 

 

To lærere i Gjesdal er valgt ut til å være med på dette kompetanseløftet. De skal  sammen med andre digitalpedagoger i Jærskulen være med å løfte skolenes digitale kompetanse. I Gjesdal skal de samarbeide med skolenes ledelse og andre allerede etablerte ressusurspersoner innen pedagogisk bruk av IKT i kommunen.

Satsingen handler om å ​synliggjøre den sentrale rollen lærerprofesjonen spiller for å realisere digitalisering i skolen og utvikling av digitalt kompetente elever.

Den digitalt kompetente lærer er en forutsetning for å nå intensjonen med Fagfornyelsen.

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utviklingen endrer og utvider innholdet i fagene. Læreren har innsikt i hvordan integrering av digitale ressurser i læringsprosesser kan bidra til å nå kompetansemål i fag og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene. Som forutsetning for dette trenger lærere å utvikle egne grunnleggende digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og hvordan de kan utvikles i fagene.