Aktuell informasjon

"Resilient" - Robust

"Resilient" - Robust

 

 

 

Gjesdal Ungdomsskole og ungdomstrinnene på Oltedal og Dirdal skal delta i Forskningsprosjektet «Resilient». 

Det er elever på 8. trinn og deres lærere som skal være med i forskningsprosejektet.

På grunn av koronasituasjonen utsettes prosjektet til høsten 2021.

"Resilient" har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen. 

Forskere ved UiS håper forskningsprosjektet "Resilient" kan hjelpe ungdom med overgangen til ungdomsskolen og videre i skoleløpet. 

Når ny overordnet del av læreplanen trer i kraft er folkehelse og livsmestring satt inn som tverrfaglig tema.

Blant annet trekkes emner som verdivalg, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner inn under dette tverrfaglige temaet.

Vi håper at dette prosjektet og underviningsopplegget som utvikles rundt det, kan være med på å gi et godt og helhetlig innhold til dette temaet i læreplanen.

Lærerne som skal undervise i Robust vil få en videreutdanning som gir dem ferdigheter til å gjennomføre undervisningsopplegget med sine elever. 

Elevene vil lære om følelsesregulering, problemløsning, oppmerksomt nærvær, lærende tankesett, sosial kompetanse og sosialt ansvar.

  • Prosjektet er et samarbeid mellom Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune og noen eksterne partnere.
  • 100 lærere med sine klasser på 8. trinn får tilbud om å delta i forskningsprosjektet høsten 2020
  • Prosjektet ledes av professorene Mari Rege, Edvin Bru og Sigrun Ertesvåg fra UiS og Nina Nygård Magnussen fra Jærskulen. 
  • Resilient får 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.