Syn og hørselkontakt

Syn og hørselkontakt

Dersom du trenger hjelp med hjelpemidler på grunn av nedsatt syn eller hørsel, kan du ta kontakt med Fysio - og ergoterapiavdelingen.

Kontakt

Fysioterapi og ergoterapi
Mobil 959 88 743