Gjesdal kommune

Langtidsopphold sykehjem

Langtidsopphold sykehjem

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølgning og tilsyn hele døgnet. Langtidsbeboere på sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie og omsorg, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpasset aktiviteter.

Hvem kan få langtidsplass?

Du som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester, kan søke om langtidsplass i sykehjem.

Du kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Søk om langtidsplass i sykehjem

Hva koster langtidsplass?

Kommunen beregner langtidsplass etter 60 døgn per kalenderår.

Langtidsopphold egenandel beregnes etter følgende ordning: 75 % av differansen på grunnbeløpet (1G) og fribeløpet (kr.8 400) og 85 % av overskytende pensjon og andre inntekter.

Når boutgifter kan trekkes fra beregningsgrunnlaget for vederlag medtas strøm, kommunale avgifter, forsikring og husleie.

Beboer med hjemmeværende ektefelle får fradrag for 50 % av boutgifter i inntil 6 måneder ved langtidsopphold. Det samme gjelder for korttidsopphold utover 60 døgn i inneværende pr. år.

Kommunedirektøren kan gi fritak for betaling dersom ordningen fører til urimelige konsekvenser for brukerens økonomi og livssituasjon.

Dersom du har spørsmål om faktura, må du ta kontakt med avdelingen som gir tjenesten.

Hva blir forventet av meg som bruker og pårørende?

Det forventes at pårørende bidrar som støtte rundt bruker.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til tjenestekriterier for langtidsopphold, sykehjem (PDF, 521 kB)

Kontaktinformasjon sykehjemmet

Kontaktinformasjon sykehjemmet
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Solås bo og rehabiliteringssenter 476 66 417 Hele døgnet
Avdelingsleder sykehjemmet 928 22 901 7.30-15.00
Assisterende avdelingsleder 404 68 803 7.30-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 170 kB)