Søk om helse og omsorgstjenester

Søk om helse og omsorgstjenester

De fleste helse- og omsorgstjenester i Gjesdal kommune har et felles søknadsskjema som saksbehandles av Tjeneste- og koordineringskontoret.

Søknadsskjema (PDF, 451 kB)

Søknadsskjemaet må skrives ut og sendes via post til Tjeneste- og koordningeringskontoret, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Informasjon til deg som søker:

Fyll ut skjemaet og beskriv ditt hjelpebehov så godt du kan.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Tjeneste- og koordineringskontoret.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg for å kartlegge din situasjon og innhente eventuelle andre opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget én eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Kontaktinformasjon med ansvarsfordeling Tjeneste og koordineringskontoret
Navn Rolle Ansvarsområde Telefonnummer
Sissel Kverneland Avdelingsleder Tildeling Solås bo- og rehabiliteringssenter Tildeling omsorgsboliger 51 61 44 70/ 476 16 371
Ruth B. Berge Saksbehandler Tildeling tjenester til voksne hjemmeboende SUS samhandling og utskrivningsklare 51 61 44 73/ 482 52 360
Jane Marie Skjærpe Saksbehandler Tildeling tjenester av Miljøtjenesten, beboere på ÅBOAS og dagsenterplasser. 51 61 44 74/ 475 03 594
Jane D. Idland Saksbehandler Tildeling tjenester til barn og unge Spørsmål knyttet til Individuell Plan 51 61 44 71/ 476 63 753
Ingeborg Røthe Lekve Saksbehandler Tildeling tjenester til psykisk helse og rus 477 09 526

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård