Søk om helse og omsorgstjenester

Søk om helse og omsorgstjenester

Tjeneste- og koordineringskontoret har for å forebygge spredning av Corona avlyst alle hjemmebesøk, kontorbesøk/samtaler, møter etc. Vi tar heller ikke imot besøk i Ole Nielsensvei/ÅBOAS, men ta kontakt med oss pr epost dersom du har spørsmål.

Vi vil behandle søknader og tildele tjenester etter en vurdering av hastegrad

De fleste helse- og omsorgstjenester i Gjesdal kommune har et felles søknadsskjema som saksbehandles av Tjeneste- og koordineringskontoret.

Søknadsskjemaet må skrives ut og sendes via post til Tjeneste- og koordningeringskontoret, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Informasjon til deg som søker:

Fyll ut skjemaet og beskriv ditt hjelpebehov så godt du kan.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Tjeneste- og koordineringskontoret.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg for å kartlegge din situasjon og innhente eventuelle andre opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget én eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 482 52 360

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård