Gjesdal kommune

Søk om helse og omsorgstjenester

Søk om helse og omsorgstjenester

De fleste helse- og omsorgstjenester i Gjesdal kommune har et felles søknadsskjema som saksbehandles av Tjeneste- og koordineringskontoret.

Søknadsskjema (PDF, 451 kB)

Søknadsskjemaet må skrives ut og sendes via post til Tjeneste- og koordningeringskontoret, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Informasjon til deg som søker:

Fyll ut skjemaet og beskriv ditt hjelpebehov så godt du kan.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Tjeneste- og koordineringskontoret.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg for å kartlegge din situasjon og innhente eventuelle andre opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget én eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Kontaktinformasjon med ansvarsfordeling Tjeneste og koordineringskontoret
Navn Rolle Ansvarsområde Telefonnummer
Sissel Kverneland Avdelingsleder Tildeling Solås bo- og rehabiliteringssenter Tildeling omsorgsboliger 51 61 44 70/ 476 16 371
Ruth B. Berge Saksbehandler Tildeling tjenester til voksne hjemmeboende, SUS samhandling og utskrivningsklare 51 61 44 73/ 482 52 360
Stine Hylander Saksbehandler Tildeling tjenester til voksne hjemmeboende, SUS samhandling og utskrivningsklare 907 48 091
Sissel Kverneland Avdelingsleder Tildeling av tjenester på ÅBOAS og miljøtjenester 51 61 44 74/ 476 16 371
Jane D. Idland Saksbehandler Systemkoordinator individuell plan 51 61 44 71/ 476 63 753
Torveig Fjerding Saksbehandler Tildeling av tjenester til barn og unge og Mestringsenheten, psykisk helse og rus 51 61 44 70/ 477 09 526
Stillingen er for tiden ubesatt Barnekoordinator

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård