Gjesdal kommune

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke og personer med funksjonsnedsettelse som bor hjemme eller i omsorgsbolig

Hjemmesykepleien hjelper deg slik at du kan bo hjemme lengst mulig.

Hjelpen blir tilpasset ditt individuelle behov, og kan for eksempel være:

  • veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen
  • pleie og omsorg
  • sårstell og medisinsk behandling i samarbeid med fastlegen.

Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmesykepleie gis til personer som bor hjemme eller i omsorgsbolig, og som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke kan oppsøke helsehjelp selv.

Søk om hjemmesykepleie

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva blir forventet av meg som bruker?

  • At du utfører de aktivitetene du klarer selv.
  • At du tar i bruk hjelpemidler dersom det er behov for det. Nødvendig tilrettelegging i huset må aksepteres.
  • At du selv håndterer dine medisiner dersom hjemmesykepleien ikke har overtatt ansvar for medisinene dine. 
  • At du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller hvis du reiser bort.
  • At du lufter godt dersom du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer eller når vi er til stede.
  • At dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom.
  • At det så langt mulig er framkommelig til huset, og at utelys står på ved behov for besøk sent på kveld eller natt.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til vedtatte Tjenestekriterier helsetjenester i hjemmet (DOCX, 24 kB)

 

Kontaktinformasjon

Ambulant hjemmetjenester

Kontaktinfo Ambulant hjemmetjenester
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988736 07:30-15:00
Vakttelefon 95790170 Hele døgnet

Omsorgsboligene ÅBOAS (gir bare hjemmetjenester i omsorgsboligene ÅBOAS)

Kontaktinfo Omsorgsboligene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988720 07:30-15:00
Vakttelefon 95294805 Hele døgnet

Bofellesskapene ÅBOAS (gir bare hjemmetjenester i bofellesskapene ÅBOAS)

Kontaktinfo Bofellesskapene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 905 15 496 7:30-15:00
Vakttelefon bofellesskap 1 95988734 Hele døgnet
Vakttelefon bofellesskap 2 95988727 Hele døgnet

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)