Gjesdal kommune

Til barn, unge og familier i Gjesdal

Til barn, unge og familier i Gjesdal

I disse dager handler mye om koronaviruset. Hverdagen er helt annerledes enn den pleier. Situasjonen kan oppleves utrygg, og det som var vanskelig før blir kanskje enda vanskeligere. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.


Tilbud i Gjesdal

Barnehager: Tilbyr oppfølging og tilrettelegging. Ta direkte kontakt med styrer i barnehagen. Barnehagen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.
 
Skoler: Tilbyr oppfølging og tilrettelegging. Ta direkte kontakt med ledelsen på skolen. Alle elever har jevnlig kontakt med lærer via digital plattform og telefon. Skolen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.
 
Helsestasjonen: Har åpent i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Ta kontakt på tlf. 51614490 ved behov. Jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig.
 
Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier på skolen har kontakt med elever ut fra behov, og samarbeider tett med lærerne og andre ansatte på skolen.

Helsestasjon for ungdom (13-20 år): Nås via e-post: HFU@gjesdal.kommune.no Du kan også ringe til helsestasjonen tlf. 51 61 44 90.
 
Familiesenteret: Gir tilbud til barn, unge og familier, fortrinnsvis oppfølging på telefon. Ta kontakt på tlf. 904 10 651.

Barnevernet: Ta kontakt på tlf. 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord). Utenom åpningstid kan du kontakte barnevernvakten: tlf. 905 41 321 (døgnåpent).

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er døgnåpen:
Den nasjonale alarmtelefonen har åpent hele døgnet. Barn, unge og voksne som er bekymret eller lever under vanskelige forhold, kan ringe 116 111. Dere møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

NASJONALT: TELEFON- OG CHATTETJENESTER for barn, unge og voksne

Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse

https://avogtil.no/her-kan-du-fa-hjelp/