Gjesdal kommune

Miljøarbeidertjeneste

Miljøarbeidertjeneste

Miljøarbeidertjeneste er for personer med psykisk og fysisk funksjonshemning. Mål for tjenesten er hva som er viktig for den enkelte, for å kunne leve og mestre et selvstendig liv i egen bolig, og ha en aktiv hverdag sammen med andre.

Tjenesten som gis er opplæring og veiledning for å mestre dagliglivest gjøremål.

Miljøarbeidertjenesten består av Barne og avlastningsbolig, omsorgsboligene Bærland, Fiskebekkveien og Flassabekken og TMT (Timebaserte Miljøtjenester) for de som bor i private boliger.

Hvem kan få miljøarbeidertjenester?

Personer med fysisk og psykisk funksjonshemning.

Søk om miljøarbeidertjenester

Hva koster miljøarbeidertjenester?

Miljøarbeidertjenester er gratis.

Hva blir forventet av meg som bruker og pårørende?

  • Samarbeide med primærkontakt om å få et tilbud tilpasset brukers behov.
  • Gi beskjed dersom bruker ikke er hjemme, slik at medarbeidere slipper bomtur.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til vedtatte tjenestekriterier helsetjenester i hjemmet (DOCX, 24 kB)

LInk til vedtatte tjenestekriterier praktisk bistand - opplæring (DOCX, 22 kB)

Kontaktinformasjon Fiskebekkkveien omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 952 94 807 Hele døgnet
Avdelingsleder 907 12 371 7.30-15.00

Kontaktinformasjon TMT (Timebaserte miljøtjenester)

Kontaktinformasjon TMT
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 995 77 008 7.30-22.00
Vakttelefon natt 908 83 126 22.00-7.30
Avdelingsleder 489 96 914 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Flassabekken omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Flassabekkveien omsorgsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 908 83 126 Hele døgnet
Avdelingsleder 489 96 914 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Bærland omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Bærland omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 476 14 963 Hele døgnet
Avdelingsleder 952 94 826 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Gjesdal barne og avlastningsbolig

Kontaktinformasjon Gjesdal barne og avlastningsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Avdeling 915 14 105 Når det er barn i boligen: Hele døgnet
Avdelingsleder 489 96 889 7.30-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)