Miljøarbeidertjeneste

Miljøarbeidertjeneste

Miljøarbeidertjeneste er for personer med psykisk og fysisk funksjonshemning. Mål for tjenesten er hva som er viktig for den enkelte, for å kunne leve og mestre et selvstendig liv i egen bolig, og ha en aktiv hverdag sammen med andre.

Tjenesten som gis er opplæring og veiledning for å mestre dagliglivest gjøremål.

Miljøarbeidertjenesten består av Barne og avlastningsbolig, omsorgsboligene Bærland, Fiskebekkveien og Flassabekken og TMT (Timebaserte Miljøtjenester) for de som bor i private boliger.

Hvem kan få miljøarbeidertjenester?

Personer med fysisk og psykisk funksjonshemning.

Søk om miljøarbeidertjenester

Hva koster miljøarbeidertjenester?

Miljøarbeidertjenester er gratis.

Hva blir forventet av meg som bruker og pårørende?

  • Samarbeide med primærkontakt om å få et tilbud tilpasset brukers behov.
  • Gi beskjed dersom bruker ikke er hjemme, slik at medarbeidere slipper bomtur.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Kontaktinformasjon Fiskebekkkveien omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 952 94 807 Hele døgnet
Avdelingsleder 907 12 371 7.30-15.00

Kontaktinformasjon TMT (Timebaserte miljøtjenester)

Kontaktinformasjon TMT
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 995 77 008 7.30-22.00
Vakttelefon natt 908 83 126 22.00-7.30
Avdelingsleder 959 88 722 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Flassabekken omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Flassabekkveien omsorgsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 908 83 126 Hele døgnet
Avdelingsleder 959 88 722 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Bærland omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Bærland omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 476 14 963 Hele døgnet
Avdelingsleder 952 94 826 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Gjesdal barne og avlastningsbolig

Kontaktinformasjon Gjesdal barne og avlastningsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Avdeling 915 14 105 Når det er barn i boligen: Hele døgnet
Avdelingsleder 907 59 684 7.30-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 482 52 360

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård