Gjesdal kommune

Hukommelsesteam

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet har fokus og kompetanse på demenssykdom. 

Hva kan hukommelsesteamet bidra med?

  • Bidra til at mennesker med mistanke om kognitiv svikt/demens får stilt diagnose og dermed kan få riktig behandling og hjelp
  • Bidra til at personer med demens får et individuelt tilrettelagt tilbud  med utgangspunkt i personens behov og ønsker
  • Være et bindeledd mellom pasient og pårørende og pårørende og hjelpeapparatet for øvrig.
  • Ha fokus på sikkerhet i hjemme til personen med demens, og komme med anbefalinger
  • Gi råd og veiledning i forhold til demens

Hvem er i hukommmelseteamet?

Kommunens hukommelsesteam består av demenskoordinator, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. Kommunelegen har en rådgivende funksjon. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med hukommelsesteamet?

Ta kontakt med fastlegen, Tjeneste- og koordineringskontoret eller Demenskoordinator

Brosjyre Hukommelsesteam Gjesdal kommune (PDF, 374 kB)

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 451 kB)

Demenskoordinator
E-post
Telefon 90 91 42 33

Besøksadresse: Solås bo- og rehabiliteringssenter 2. etasje, Solåsveien 25.