Gjesdal kommune

Reglement for folkevalgte i Gjesdal kommune

Reglement for folkevalgte i Gjesdal kommune

Politisk delegeringsreglement, reglement for saksbehandling og retningslinjer for lønn og godtgjørelse for folkevalgte.

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer 2020-2024
 

Retningslinjer for lønn og godtgjørelse for politisk arbeid i Gjesdal kommune 2023-2027
 

Er du inhabil - informasjonsskriv vedr. habilitet (PDF, 150 kB)