Aktuell informasjon

Vedtatt plan: Detaljregulering for del av Per Sivles vei og Nilsabakken, planid 201906, Ålgård

Vedtatt plan: Detaljregulering for del av Per Sivles vei og Nilsabakken, planid 201906, Ålgård

Dette er informasjon om at reguleringsplanen er vedtatt, og om at det er klagerett på vedtaket.

Reguleringsplanen omfatter Per Sivles vei 2 og 6, Rettedalen 8 og 10 og Nilsabakken 1 med tilgrensende veier. Planen legger til rette for riving av enkelte eksisterende boligbygg og fortetting med enebolig, tomannsbolig, rekkehus og leilighetsbygg med 16 boenheter.

Kommunestyret vedtok detaljregulering del av Per Sivles vei og Nilsabakken i møte den 08. februar 2021, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunestyrets godkjenning kan påklages. Fristen for å klage er tre uker, dvs. 05. mars 2021.

Dokumentene til reguleringsplanen kan ses nedenfor. Du kan få utskrift av dokumentene ved henvendelse til kommunen på e-post eller på telefonen, eller du kan stikke innom Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård.

Hvis du har spørsmål til reguleringsplanen eller klageretten kan du ta kontakt med saksbehandler Reidun S. Skjørestad på e-post, rss@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 95933094.

Saksprotokoll kommunestyret 08.02.2021 (PDF, 194 kB)

Saksprotokoll formannskapet 28.01.2021 (PDF, 191 kB)

Saksframstilling sluttbehandling (PDF, 439 kB)

01_Plan_2019_06_Plankart_15.02.2021 (PDF, 2 MB)

02 Plan 2019 06 Bestemmelser_vedtatt (PDF, 175 kB)

03 Plan 2019 06 Planbeskrivelse_rev08.01.21_m_endringer (PDF, 4 MB)

04 Plan 2019 06 Illustrasjonsplan_08.01.2021 (PDF, 371 kB)

Orientering om klagerett (PDF, 55 kB)

Du kan finne flere vedlegg og opplysninger om saken her: https://opengov.360online.com/Meetings/GJESDAL/Meetings/Details/214937?agendaItemId=200967