Aktuell informasjon

Vedtatt plan: Detaljregulering for Dirdal kyrkje og kyrkjegard, planid 201802

Vedtatt plan: Detaljregulering for Dirdal kyrkje og kyrkjegard, planid 201802

Fristen for å klage er 03.02.2022.

Dette er informasjon om at reguleringsplanen er vedtatt, og om at det er klagerett på vedtaket.

Den vedtatte reguleringsplanen legger til rette for utvidelse av kirkegården. I tillegg er det i planen lagt til rette for ny en parkingsplass og et driftsområde ved Samslåttveien.

Kommunestyret vedtok detaljregulering for Dirdal kyrkje og kyrkjegard 13. desember 2021, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunestyrets godkjenning kan påklages. Fristen for å klage er tre uker, dvs. 03. februar 2022.

Dokumentene til reguleringsplanen kan ses nedenfor. Du kan få utskrift av dokumentene ved henvendelse til kommunen på e-post eller på telefonen, eller du kan stikke innom Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård.

01 Plan 2018_02 Plankart 13.12.2021 (PDF, 2 MB)

02 Plan 2018_02 Bestemmelser vedtatt (PDF, 167 kB)

03 Planbeskrivelse 16.08.2021 (PDF, 4 MB)

Saksframlegg sluttbehandling detaljregulering (PDF, 185 kB)

Saksprotokoll kommunestyret 13.12.2021 (PDF, 118 kB)

Saksprotokoll formannskapet 25.11.2021 (PDF, 117 kB)

Orientering om klagerett (PDF, 55 kB)

Du kan finne flere vedlegg og opplysninger om saken her:

Hvis du har spørsmål til reguleringsplanen eller klageretten kan du ta kontakt med saksbehandler Herbjørn Gilje på e-post,  herbjorn.gilje@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 41231530