Gjesdal kommune

Avlastning barn

Avlastning barn

Avlastning er et tilbud til foreldre med særlig krevende omsorgsoppgaver overfor barn. Avlastningen kan gis i eget hjem, i andre private hjem, eller i kommunal avlastningsbolig.

Gjesdal barne- og avlastningsbolig

Barne- og avlastningsboligen er tilrettelagt bolig for barn med ulike hjelpebehov. De ansatte har lang erfaring innen barn og avlastning, og faglig kompetanse innenfor helse og barn. I barne- og avlastningsboligen legger vi vekt på tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidsinstanser, med tilpasset individuell oppfølging. Ordningen er fleksibel, og vi prøver å tilpasse de ulikes behov. Vi har fokus på å skape en trygg hverdag både for barn og pårørende. Vi er opptatt av å følge opp de ulike fritidsaktivitetene og interessene den enkelte har. Ønsker du noe mer informasjon er avdelingsleder tilgjengelig for spørsmål.

Privat avlastningshjem

Er et helt vanlig hjem med ulike familiesammensetninger. Å være et avlastningshjem innebærer å ta imot barn èn eller flere helger per måned.

Hvem kan få avlastning?

Omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Søke om avlastning

Hva koster avlastning?

Avlastning er gratis.

Hva blir forventet av meg som bruker og pårørende?

Det forventes tett dialog med personal/primærkontakt om barnets behov  som f.eks   medisin oppfølging, døgnrytme, utfordringer, matvaner mm.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til vedtatte tjenestekriterier avlastning (PDF, 510 kB)

Kontaktinformasjon Gjesdal barne og avlastningsbolig

Kontaktinformasjon Gjesdal barne og avlastningsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Avdeling 915 14 105 Når det er barn i boligen: Hele døgnet
Avdelingsleder 489 96 889 7.30-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 451 kB)