Gjesdal kommune

Bofellesskap for personer med demens

Bofellesskap for personer med demens

Bofellesskap for personer med demens er et tilbud til personer med demens som ikke klarer seg i egen bolig, og som har behov for pleie og omsorg hele døgnet.

I bofellesskapene får brukere hjelp og omsorg i form av hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og har egne ansatte som yter disse tjenestene.  De aller fleste brukerne foretrekker å spise måltidene i fellesskap i hyggelige fellesarealer.  Brukerne har tilgang på utearealer og tilbud om ulike aktiviteter i miljøet.

Hvem kan få tilbud om bofellesskap for personer med demens?

For å søke om opphold i bofellesskap for personer med demens må du:

  • ha en demensdiagnose
  • ha behov for heldøgnsomsorg/tilsyn og sykepleie
  • ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp
  • har behov for trygghet og muligheter for sosialt samvær med andre.
  • ha utbytte av og kunne delta i ulike aktiviteter i miljøet.
  • søkers behov for miljøterapeutisk tilrettelegging må være større enn behovet for pleie.

Søk om bofellesskap for personer med demens

Hva koster bofellesskap for personer med demens?

Brukeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Utleiepris fastsettes av kommunen. Du dekker også andre utgifter som om du bor i egen bolig. Faktura for leie og strøm sendes hver mnd.

Hva forventes av meg som bruker og pårørende?

Det forventes at pårørende deltar med støtte rundt brukeren.

Klage på vedtaket

Link til tjenestekriterier for omsorgsbolig (DOCX, 23 kB)

Kontaktinformasjon Bofellesskap for personer med demens

Kontaktinfo Bofellesskapene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 905 15 496 7:30-15:00
Vakttelefon bofellesskap 1 95988734 Hele døgnet
Vakttelefon bofellesskap 2 95988727 Hele døgnet

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 170 kB)