Gjesdal kommune

Korttidsopphold sykehjem

Korttidsopphold sykehjem

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker.

Ulike typer korttidsopphold:

Rullerende korttidsopphold:  Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselsvis bor hjemme og på sykehjemmet. 

Ordinært korttidsopphold: Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

Lindrende opphold:Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt til brukere med komplisert kronisk lidelse eller annen alvorlig sykdom.

Rehabiliteringsopphold: Målet med oppholdet er å bedre livssituasjon og egenmestring for å gi deg muligheten til å fortsatt bo hjemme.

Hvem kan få tilbudet?

Du kan tildeles denne type opphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Søk om korttidsopphold på sykehjem

Hva koster det?

Betaling korttidsopphold inntil 60 døgn
Egenbetaling Pr. døgn
Korttidsopphold Kr. 193
Etter 60 dagers opphold i løpet av et år, kreves betaling som for langtidsopphold

Dersom du har spørsmål om faktura, må du ta kontakt med avdelingen som gir tjenesten.

Hva forventes av meg som bruker og mine pårørende?

  • Det forventes at du som bruker bidrar etter evne for å nå målene.
  • Det forventes at pårørende bidrar som støtte rundt bruker og er delaktige i at brukeren skal nå sine mål.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til tjenestekriterier tidsavgrenset opphold habilitering og rehabilitering, sykehjem (DOCX, 22 kB)

Link til tjenestekriterier tidsavgrenset opphold annet, sykehjem (DOCX, 22 kB)

Kontaktinformasjon sykehjemmet

Kontaktinformasjon sykehjemmet
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Solås bo og rehabiliteringssenter 476 66 417 Hele døgnet
Avdelingsleder sykehjemmet 928 22 901 7.30-15.00
Assisterende avdelingsleder 404 68 803 7.30-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)