Gjesdal kommune

Omsorgsbolig med heldøgns omsorg

Omsorgsbolig med heldøgns omsorg

Gjesdal kommune har omsorgsboliger for personer som på grunn av nedsatt funksjonsnivå og sykdom har behov for tilrettelagt bolig hvor det er personal tilgjengelig hele døgnet.

Det er et mål at du som beboer i omsorgsbolig og personalet samarbeider for å opprettholde dine funksjoner slik at du kan være så selvstendig som mulig.

Hvem kan få tilbudet?

For å få tilbud om omsorgsbolig tilrettelagt for heldøgns tjenester må den som søker ha et varig og omfattende behov for helse og omsorgstjenester.

Søk om omsorgsbolig

Hva koster omsorgsbolig?

Brukeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Utleiepris fastsettes av kommunen. Leieprisen for omsorgsbolig varierer med størrelse på boligen.Du dekker også andre utgifter som om du bor i egen bolig. Faktura på leie og strøm sendes ut månedlig.

Hva blir forventet av meg som bruker og pårørende?

  • Følge husreglene
  • Ta hensyn til naboer
  • Holde boligen i forsvarlig stand med tanke på orden og renslighet. Ved behov for hjelp til dette, må det søkes om det.
  • Delta etter beste evne i å legge planer for tjenestene du trenger sammen med primærkontakt.

Klage på vedtaket

Link til tjenestekriterier for omsorgsbolig (DOCX, 23 kB)

Kontaktinformasjon Omsorgsboliger ÅBOAS

Kontaktinfo Omsorgsboligene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988720 07:30-15:00
Vakttelefon 95294805 Hele døgnet

Kontaktinformasjon Flassabekken omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Flassabekkveien omsorgsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 908 83 126 Hele døgnet
Avdelingsleder 489 96 914 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 952 94 807 Hele døgnet
Avdelingsleder 907 12 371 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Fotlandsveien omsorgsboliger

Kontaktinformasjon ROP team bolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Avdeling 952 94 818 7.45-22.00
Avdelingsleder Stian Hiim 452 05 361 7.45-15.15

Kontaktinformasjon Bærland omsorgsboliger

Kontaktinformasjon Bærland omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 476 14 963 Hele døgnet
Avdelingsleder 952 94 826 7.30-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 170 kB)