Gjesdal kommune

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten kan gis som avlastning for pårørende.

Hvem kan få tilbudet?

Brukere under 67 år med sammensatt, omfattende og varig behov for hjelp. Brukerens funksjonssvikt og hjelpebehov må være av en slik art at det er bedre å organisere tjenesten som BPA i stedet for hjemmetjenester.

Søk om BPA

Hva koster det?

Det kreves egenbetaling for medgått tid til praktisk bistand. Brukere som har tjenester fra tjenesteområde helse og velferd som de skal betale for, blir fakturert etterskuddsvis hver måned.

Dersom du har spørsmål om faktura, må du ta kontakt med avdelingen som gir tjenesten.

Hva blir forventet av meg som bruker?

  • Bruker må kunne være arbeidsleder, eller ha en annen som kan ha rollen som arbeidsleder
  • Arbeidsleder styrer hva assistenten skal gjøre, hvor hjelpen skal gis og på hvilket tidspunkt assistenten skal arbeide

 

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til tjenestekriterier for brukerstyrt personlig assistent (DOCX, 22 kB)

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon BPA støttekontakt
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Helena Olausson 959 88 722 Kl 08.00-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)