Gjesdal kommune

Dagsenter for personer med demens

Dagsenter for personer med demens

Dagaktivitetstilbudet skal stimulere og aktivisere hjemmeboende personer med demens og gi gode opplevelser og meningsfulle dager. Plass på dagsenter skal bidra til å utsette behovet for heldøgns tjenester i bolig eller institusjon og forlenge perioden søker kan bo i eget hjem.

Dagsenteret har åpent mandag til fredag, og har tilhold i 2. etasje på Ålgård bo og aktivitetssenter

Hvem kan få tilbudet?

  • Søker må ha en ferdig utredet demensdiagnose, eller være under utredning
  • Søker må være hjemmeboende
  • Søker bør ha glede av sosialt samvær og aktiviteter.
  • Søker bør kunne gå selv, ev ved hjelp av f.eks rullator.

Plass på dagsenter kan også tildeles som avlastning eller for ektefelle og/eller andre i husstanden som har daglige omsorgsansvaret.

Søk om dagsenter for personer med demens

Hva koster det?

Betaling for dagtilbud for personer med demens
. Pris per dag
Egenbetaling Kr. 208

Dersom du har spørsmål om faktura, må du ta kontakt med avdelingen som gir tjenesten.

Hva forventes av meg som bruker og pårørende?

  • Gi beskjed dersom du ikke kan komme på dagsenter en dag, eller ikke kommer til avtalt tid.
  • Gi beskjed dersom du har avtaler i løpet av dagen

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til vedtatte tjenestekriterier for dag- og aktivitetstilbud (DOCX, 22 kB)

Kontaktinformasjon til dagsenteret

Kontaktinformasjon dagsenter for personer med demens
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 902 71 104 Hverdager 07.30-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Storahuset, Rettedalen 1
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)