Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Hjemmehjelp gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer.

Hjemmehjelp (praktisk bistand) blir gitt etter visjonen "Hjelp til selvhjelp". Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Hjemmehjelpen bidrar med rengjøring i hjemmet, som:

 • støvsuging
 • vask av gulv
 • støvtørk
 • vask av bad
 • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du selv kan gjøre rent.

Hjemmehjelp til rengjøring av brukte rom gis hver 3. uke, og kan utgå ved sykdom.

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Søke om hjemmehjelp/praktisk bistand

Hva koster praktisk bistand?

Timebetaling for praktisk bistand
Grunnbeløp . Pr. time Maks pr. måned
0 - 2G 0 - 199 717 Kr. 210 Kr. 210
2G - 3G 199 717 - 299 574 Kr. 227 Kr. 1650
3G - 4G 299 575 - 399 432 Kr. 232 Kr. 2370
4G - 5G 399 433 - 499 290 Kr. 242 Kr. 2680
over 5G 499-291 Kr. 258 Kr. 3810
1G - grunnpensjon Fra 01.05.19 kr.99 858

Dersom du har spørsmål om faktura, må du ta kontakt med avdelingen som gir tjenesten.

Hva blir forventet av meg som bruker?

 • Du må selv skaffe renholdsutstyr og vaskemidler.
 • Du må være hjemme når hjemmehjelpen gjør oppdraget sitt.
 • Gi beskjed til hjemmehjelp i god tid dersom du ikke skal være hjemme når oppdraget skal gjørs.
 • At du lufter godt dersom du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer eller når vi er til stede.
 • At dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom.
 • At det så langt mulig er framkommelig til huset, og at utelys står på ved behov for besøk sent på kveld eller natt.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Kontaktinformasjon Ambulant hjemmetjenester

Kontaktinfo Ambulant hjemmetjenester
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988736 07:30-15:00
Vakttelefon 95790170 Hele døgnet

Kontaktinformasjon Bofellesskap for personer med demens ÅBOAS

Kontaktinfo Bofellesskapene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 90797409 7:30-15:00
Vakttelefon bofellesskap 1 95988734 Hele døgnet
Vakttelefon bofellesskap 2 95988727 Hele døgnet

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omosrgbolig

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 952 94 807 Hele døgnet
Avdelingsleder 907 12 371 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Flassabekken omsorgsbolig

Kontaktinformasjon Flassabekkveien omsorgsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 908 83 126 Hele døgnet
Avdelingsleder 959 88 722 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Omsorgsboligene ÅBOAS

Kontaktinfo Omsorgsboligene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988720 07:30-15:00
Vakttelefon 95294805 Hele døgnet

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 482 52 360

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård