Gjesdal kommune

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Hjemmehjelp gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer.

Hjemmehjelp (praktisk bistand) blir gitt etter visjonen "Hjelp til selvhjelp". Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Hjemmehjelpen bidrar med rengjøring i hjemmet, som:

 • støvsuging
 • vask av gulv
 • støvtørk
 • vask av bad
 • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du selv kan gjøre rent.

Hjemmehjelp til rengjøring av brukte rom gis hver 3. uke, og kan utgå ved sykdom.

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Søke om hjemmehjelp/praktisk bistand

Hva koster praktisk bistand?

Timebetaling for praktisk bistand
Grunnbeløp . Pr. time Maks pr. måned
0 - 2G 0 - 222 954 Kr. 220 Kr. 220
2G - 3G 222 955 - 334 431 Kr. 255 Kr. 1880
3G - 4G 334 432- 445 908 Kr. 260 Kr. 2670
4G - 5G 445 909 - 557 385 Kr. 275 Kr. 3030
over 5G 557 386- Kr. 290 Kr. 4340
1G - grunnpensjon Fra 01.05.22 kr. 111 477

Dersom du har spørsmål om faktura, må du ta kontakt med avdelingen som gir tjenesten.

Hva blir forventet av meg som bruker?

 • Du må selv skaffe renholdsutstyr og vaskemidler.
 • Du må være hjemme når hjemmehjelpen gjør oppdraget sitt.
 • Gi beskjed til hjemmehjelp i god tid dersom du ikke skal være hjemme når oppdraget skal gjørs.
 • At du lufter godt dersom du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer eller når vi er til stede.
 • At dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom.
 • At det så langt mulig er framkommelig til huset, og at utelys står på ved behov for besøk sent på kveld eller natt.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til vedtatte tjenestekriterier for praktisk bistand daglige gjøremål (PDF, 615 kB)

Kontaktinformasjon Ambulant hjemmetjenester

Kontaktinfo Ambulant hjemmetjenester
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988736 07:30-15:00
Vakttelefon 95790170 Hele døgnet

Kontaktinformasjon Bofellesskap for personer med demens ÅBOAS

Kontaktinfo Bofellesskapene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 905 15 496 7:30-15:00
Vakttelefon bofellesskap 1 95988734 Hele døgnet
Vakttelefon bofellesskap 2 95988727 Hele døgnet

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omosrgbolig

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 952 94 807 Hele døgnet
Avdelingsleder 907 12 371 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Flassabekken omsorgsbolig

Kontaktinformasjon Flassabekkveien omsorgsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 908 83 126 Hele døgnet
Avdelingsleder 412 54 536 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Omsorgsboligene ÅBOAS

Kontaktinfo Omsorgsboligene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988720 07:30-15:00
Vakttelefon 95294805 Hele døgnet

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård