Gjesdal kommune

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Hjemmehjelp er en betalingstjeneste for deg med omfattende funksjonsnedsettelse og stort hjelpebehov, og som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hjemmet. Målet med tjenesten er at du skal kunne bo hjemme lengst mulig.  

Rengjøring av daglig brukte rom er i hovedsak en privat anliggende, og det vil bli vurdert om du kan organisere tjenesten privat. Det blir også vurdert om oppgavene kan ivaretas av private teknologiske hjelpemidler.  

Hvem kan få tilbudet?

Du som er avhengig av praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, omfattende funksjonsnedsettelse eller av andre årsaker. Og med et så stort hjelpebehov som tilsier at du ikke kan utføre oppgaven selv, eller kan organisere tjenesten privat.

Søke om hjemmehjelp/praktisk bistand

Hva kan du få hjelp til?

Veiledning og opplæring slik at du selv kan gjøre rent, og forslag til teknologiske hjelpemidler. 

Daglige gjøremål i form av oppvask, kaste søppel, klesvask, sengetøyskift, bidra til å planlegge innkjøp av dagligvarer og lignende. 

Rengjøring av rom som er i daglig bruk. 

Hjemmehjelp til rengjøring av daglig brukte rom gis hver 3. uke, og kan utgå ved sykdom og dersom det faller på røde dager.  

Hva koster praktisk bistand?

Timebetaling for praktisk bistand
Grunnbeløp . Pr. time Maks pr. måned
0 - 2G 0 – 237 240 Kr. 230 Kr. 230
2G - 3G 237 241 - 355 860 Kr. 310 Kr. 2000
3G - 4G 355 861- 474 480 Kr. 310 Kr. 2800
4G - 5G 474 481 - 593 100 Kr. 360 Kr. 3150
over 5G 593 101- Kr. 360 Kr. 4500
1G - grunnpensjon Fra 01.05.22 kr. 111 477

Dersom du har spørsmål om faktura, må du ta kontakt med avdelingen som gir tjenesten.

Hva blir forventet av meg som bruker?

  • Du må selv skaffe renholdsutstyr og vaskemidler.
  • Du må være hjemme når hjemmehjelpen gjør oppdraget sitt.
  • Gi beskjed til hjemmehjelp i god tid dersom du ikke skal være hjemme når oppdraget skal gjørs.
  • At du lufter godt dersom du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer eller når vi er til stede.
  • At dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom.
  • At det så langt mulig er framkommelig til huset, og at utelys står på ved behov for besøk sent på kveld eller natt.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til vedtatte tjenestekriterier for praktisk bistand daglige gjøremål (DOCX, 23 kB)

Kontaktinformasjon Ambulant hjemmetjenester

Kontaktinfo Ambulant hjemmetjenester
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988736 07:30-15:00
Vakttelefon 95790170 Hele døgnet

Kontaktinformasjon Bofellesskap for personer med demens ÅBOAS

Kontaktinfo Bofellesskapene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 905 15 496 7:30-15:00
Vakttelefon bofellesskap 1 95988734 Hele døgnet
Vakttelefon bofellesskap 2 95988727 Hele døgnet

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omosrgbolig

Kontaktinformasjon Fiskebekkveien omsorgsboliger
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 952 94 807 Hele døgnet
Avdelingsleder 907 12 371 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Flassabekken omsorgsbolig

Kontaktinformasjon Flassabekkveien omsorgsbolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Vakttelefon 908 83 126 Hele døgnet
Avdelingsleder 489 96 914 7.30-15.00

Kontaktinformasjon Omsorgsboligene ÅBOAS

Kontaktinfo Omsorgsboligene ÅBOAS
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 95988720 07:30-15:00
Vakttelefon 95294805 Hele døgnet

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)