Gjesdal kommune

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Omsorgssstønad (tidligere omsorgslønn) er lønn til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Omsorgssstønad blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg.

Hvem kan få tilbudet?

Du kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som kommunen ellers hadde tatt seg av. Arbeidet som lønnes må kunne karakteriseres som særlig tyngende. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang.

Søke om omsorgsstønad

Hvor mye omsorgsstønad får jeg?

Hver enkelt får kontrakt på hvor mange timer omsorgsstønad de får hver uke.

Timelønn er som for ufaglært assistent.

Klage på vedtaket

Link til vedtatte tjenestekriterier for omsorgsstønad (DOCX, 22 kB)

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 170 kB)