Gjesdal kommune

Dagtilbud

Dagtilbud

Dagtilbudene tilbyr aktiviteter til personer som har en psykisk funksjonsnedsettelse eller av annen grunn ikke kan ta del i ordinært eller tilrettelagt arbeid.  Tjenesten gis for å tilrettelegge for mestring og læring, fremme sosial trygghet og gi mulighet til en meningsfull tilværelse i felleskap med andre. 

Ålreit Design & Service

Tilrettelagt arbeid og aktivitet. Produksjon og oppdrag utføres i grupper og individuelt. Tilbudet er for perosner over 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Har produksjonslokaler på Ålgård Bo- og aktivitetssenter i 1. etasje, inngang G via Turnbakken.  Herfra er det også utsalg av produktene som lages. Her drives produksjon av ulike artikler blant annet av garn, stoff og tre. Det produseres også tennbriketter. Gjennom samarbeid med ledere og deltakere utvikles det nye ideer for artikler som settes i produksjon.  Det utføres også oppdrag på vegne av andre avdelinger i kommunen som f.eks. Kultur og samfunn, Boligkontoret og Helse og velferd. 

Felles lunsj med medbrakt mat.  

SOL 

Dagsenter. 

Tilhold i 1. etasje på Solås Bo- og rehabiliteringssenter.   Her fylles dagen med aktiviteter tilpasset den enkelte bruker. Fokus på sosiale samlingspunkt og fysisk aktivitet.  

Det blir servert et varmt måltid hver dag. 

 

Åpningstider er mandag-fredag kl. 9-14. Dagtilbudene holder stengt i ferieperioden og på hellig- og høytidsdager. 

Hvem kan få tilbudet? 

Tjenesten er for personer som ikke har et skoletilbud eller vanlig tilrettelagt arbeid, og som har behov for å delta i aktivitet utenom hjemmet på dagtid. 

Søk om dagtilbud

Link til vedtatte tjenestekriterier for dag- og aktivitetstilbud (PDF, 525 kB)

 

Kontaktinformasjon til dagtilbudene i miljøarbeidertjenesten

Kontaktinformasjon dagtilbudene miljøarbeidertjenesten
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Dagtilbudet Solås 907 12 371 9.00-14.00
Ålreit 959 88 728 9.00-14.00
Fagansvarlig Ålreit 959 88 728 7.30-15.00
Avdelingsleder 412 54 536 7.30-15.00

Hva koster dagtilbudet?

Har du spørsmål om fakturaen, ta kontakt med avdelingen som gir tilbudet.

Hva forventes av meg som bruker?

  • Det må gis beskjed når en ikke kommer på dagtilbudet.
  • Delta i utarbeidelse av planer og oppfølging av disse.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 451 kB)