Gjesdal kommune

Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakten kan hjelpe til med å opprettholde nettverk og fritidsaktivitet. Støttekontakten skal hjelpe til med deltakelse i fritidsaktiviteter som er viktige for deg.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne, alder eller sosiale problemer har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd eller trenger hjelp og støtte for å mestre fritidsaktiviteter og deltakelese i sosiale fellesskap.

Hva koster støttekontakt?

Støttekontakt er gratis. Du må betale for dine utgifter til aktivitetene dere går på.

Hva forventes av deg som bruker?

Holde avtalene med støttekontakt, og gi beskjed i tide dersom avtale må utgå.

Klage på vedtaket eller tjenesten som gis

Link til vedtatte tjenestekriterier for støttekontakt (DOCX, 22 kB)

Kontaktinformasjon støttekontakt

Kontaktinformasjon BPA støttekontakt
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Helena Olausson 959 88 722 Kl 08.00-15.00

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)