Bo-oppfølging, Mestringsenheten

Bo-oppfølging, Mestringsenheten

Det ytes veiledning og hjelp, til personer med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, for å kunne bo i egen bolig eller omsorgsbolig.

Hvem kan få tilbudet?

Personer som trenger oppfølging, grunnet utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, for å kunne bo i egen bolig eller omsorgsbolig.

Søke om boligoppfølging

Hva koster det?

Bo-oppfølging er gratis

Hva blir forventet av meg som bruker?

Det forventes at du selv sier noe om hva du har behov for og at du vil samarbeide om å dekke behovene.

Klage på vedtaket, eller tjenesten som gis

Link til vedtatte tjenestekriterier for psykisk helse- og rusarbeid (PDF, 510 kB)

Kontaktinformasjon til Mestringsenheten

Kontaktinformasjon ROP team bolig
Kontakt Telefonnummer Tidspunkt
Avdeling 952 94 818 7.45-22.00
Avdelingsleder, Camilla Trones 936 24 252 7.45-15.15
Driftskoordinator, Herdis Berge 469 29 432 07.45-15.15
Boligkoordinator, Linda Gystøl 476 68 242 07.45-15.15

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 20, underetasje
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård