Gjesdal kommune

Treningskontakt

Treningskontakt

Treningskontakt er en form for støttekontakt som tilbyr personlig treningsveiledning til personer med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus.

Treningskontakten kan blant annet være med på treningssenter, gå turer, jogge og bli med på andre typer trening. Det er ofte privatpersoner uten en spesiell fagbakgrunn som er treningskontakter. Treningskontakten har taushetsplikt og må levere politiattest før oppdraget starter.

Hvem kan få tilbudet?

Personer over 18 år med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus som har et ønske om å bruke trening og fysisk aktivitet som en del av sin bedringsprosess. Du får tildelt et visst antall timer per uke, over en periode på 6 mnd. Du og din treningskontakt avtaler hva timene skal inneholde.

Søke om treningskontakt

Hva koster det?

Treningskontakttilbudet er gratis. Du må selv betale for medlemskapet ditt på treningssenter, dersom du ønsker denne treningsformen.

Hva blir forventet av meg som bruker?

Det forventes at du aktivt sier noe om hva som er dine mål og hvordan du tenker du best kan nå disse. Treningskontakten blir en støtte og en motivator i din prosess. Det forventes at du holder avtaler som er satt opp, og gir beskjed til treningskontakten dersom du av ulike grunner ikke kan møte.

Klage på vedtaket, eller tjenesten som gis

Link til vedtatte tjenestekriterier for treningskontakt (DOCX, 22 kB)

Kontaktperson treningskontakt

Kontaktinformasjon treningskontakt
Kontakt Telefonnummer tidspunkt
Dagfinn Hersdal 908 49 722 7.45-15.15

 

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Storahuset, Rettedalen 1
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)