Gjesdal kommune

Bekymring for selvmord

Bekymring for selvmord

Ved akutt selvmordsfare - ring 113

Informasjon

Informasjon fra helsenorge.no:

Når du opplever selvmordstanker er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon.

Årsakene til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatte. For noen er selvmordstanker knyttet til en krise eller depressiv episode, hos andre er det et langvarig og tilbakevendende problem. Det finnes mange steder å få hjelp og god behandling. Å snakke med noen kan bidra til å sortere tankene og gjøre det lettere å håndtere situasjonen.

Her finner du mer informasjon om dette: https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker

Hjelpetilbud i kommunen

Legevakt: Legevakt har åpent hele døgnet og kan nås på telefon 116117. Her finnes kompetanse på både fysisk og psykisk helse, og de kan også hjelpe deg videre til andre tilbud.

Akutteam Jæren DPS: Gjesdal kommune samarbeider med Jæren DPS sitt Akutteam. Dette teamet er for alle fra 13 år og oppover, og du kan nå de hele døgnet på telefon: 474 59 797 / 51 77 69 40.

Fastlegen: Kan du snakke med fastlegen din om det som er vanskelig? Fastlegen er ofte den som kjenner deg best. Fastlegen har også alltid avsatt tid til akutt-timer. Ring Fastlegetelefonen på 810 59 500 (man-fred 08.00-15.00) hvis du ikke vet hvem som er fastlegen din.

Helsesykepleier: Alle skolene i Gjesdal har helsesykepleiere (tidligere kalt helsesøstre) som elevene kan snakke med om hvordan de har det. Ungdom på videregående skoler kan snakke med helsesykepleier på skolen. Sjekk din skoles nettside for mer informasjon om treffetider. Du kan også ta direkte kontakt med helsestasjonen i Gjesdal kommune på tlf. 51614490 eller kontakte helsestasjon for ungdom (HFU).

Samtaler med psykisk helsearbeider: Hvis du har psykiske helseutfordringer kan du få hjelp av psykisk helsearbeider. Helsearbeideren kan tilby jevnlige samtaler, enten hjemme hos deg eller på kontoret. Det tilbys også ulike mestringskurs. Kontakt Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK) tlf. 482 52 360 for mer informasjon, eller send søknad om tjenester til TKK.

Hjelpetelefoner og nettsider

Mental helse, Hjelpetelefonen: Telefon 116 123

Alarmtelefonen for barn og unge: Telefon 116 111

Kors på halsen (Røde Kors) for barn og ungdom: Telefon 800 33 321. Du kan ringe, maile eller chatte. 

TIPS-telefonen: Telefon 51 51 59 59 (åpen alle hverdager 08.00-15.00)

Kirkens SOS, Krisetelefonen: Telefon 22 40 00 40

Godt bondevett, en nettside om psykisk helse i landbruket

For mer info om hjelpetilbud, se Helsenorge.no