Informasjon om koronaviruset

Informasjon om koronaviruset

For generell informasjon om koronaviruset for privatpersoner se https://helsenorge.no/koronavirus

For information in english, see https://helsenorge.no/coronavirus

Oppdatert 08.05.20

Aktuelle nyhetssaker fra kommunen vedrørende korona-viruset

 

Generell informasjon

Hva gjør du hvis du tror du er smittet, hva er anbefalingene dersom du er i hjemmekarantene, og hvordan unngår du smittespredning?

Korona-virus

Mistenker du at du er smittet?

Informasjon om symptomer og smittetesting finnes på helsenorge.no.

Etter anbefaling fra FHI testes alle med mistanke om koronavirus. Med mistanke menes fortsatt i hovedsak feber, hoste eller tungpustethet.

 • Er du alvorlig syk skal du fortsatt kontakte fastlege eller legevakt for helsehjelp.
 • Er du i risikogruppe og helsepersonell med symptomer skal du kontakte fastlegen for å vurdere testing.
 • Andre med milde symptomer bør være hjemme og se symptomene an i to dager. Går de ikke over kontakt fastlegen som vurderer om du skal testes på luftveislegevakta på Klepp. På kveldstid og i helga, ring legevakt på 116 117. Ingen må møte opp uten avtale.
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke gå på jobb, skole eller i barnehage. Hvis legen din mistenker at symptomene dine skyldes covid-19 skal du isoleres hjemme til testsvar foreligger. Legen vurderer om husstandsmedlemmer skal i karantene.
 • Det kan ta opptil tre dager før svar foreligger.

Mer informasjon om luftveislegevakten

Testkriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Pasient med behov for innlegging.
 2. Pasient/beboer på sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom.
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekrefta tilfelle av covid-19, eller etter reise.
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpna barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 7. Andre med mistenkt covid-19.

Testkriterier (FHI.no)

Nå kan du melde fra dersom du har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du kan også ringe nasjonal informasjonstelefon for publikum på 815 55 015.

Last ned FHI's app Smittestopp 

Oppsporing av smitte vil gi flere gode indikasjoner på om de har vært i nærheten av noen som har blitt eller blir smittet av koronaviruset. Du kan nå laste ned app'en Smittestopp som er utviklet av Folkehelseinstituttet. Ved at mange har app'en vil bidra til bedre kartlegging av smitte, og bevegelsesmønstre i samfunnet. Dette vil også måle effekten av tiltakene samfunnet setter inn for å hindre smitte.

Data vil bli slettet etter 30 dager.

Anbefalinger, karantene og isolasjon

Nå skal alle holde større avstand til hverandre enn vanlig. Dette er for å unngå smitte.

De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.

Helsemyndighetene har delt anbefalingene inn i tre grupper: befolkningen generelt, hjemmekarantene og hjemmeisolasjon.

På deres hjemmesider står det hva de forskjellige gruppene skal gjøre.

Karantene for alle som har vært i utlandet 

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles også reisekarantene.

Dersom du er i reisekarantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter (spytt, svette, snørr, slim og tårer) fra andre personer.

Er du i karantene og utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal du oppholde deg i hjemmet, uten å gå ut, i minst ett døgn etter at du er blitt frisk. Kontakt fastlegen eller annen helsehjelp dersom du har behov for det.

For stressreduserende tiltak dersom du er i karantene eller isolasjon.

Gode tiltak for barn, unge og familier i karantene eller isolasjon

Reguleringer og råd gitt av helsemyndighetene

 

Informasjon om karantene og isolasjon på ulike språk - information in other languages

 

Smittespredning og hygienetiltak
Kontakt

Privatpersoner bes forholde seg til informasjon i denne artikkelen, på Helsenorge.no og på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside.

Bedrifter, media, lag og foreninger som har konkrete spørsmål knyttet til Gjesdal kommune som ikke besvares gjennom denne artikkel eller nettsidene til FHI, kan henvende seg til André Andreassen, tlf. 959 35 246 - kommunikasjonsansvarlig for koronavirushåndteringen.

Det ligger også mye god informasjon for lag og foreninger på Helsedirektoratet sin temaside om koronaviruset.

Oversikt over kontaktpunkter i de ulike tjenestene.

Kommunale tjenester

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. 

Korona - Kommunale tjenester

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. Her er informasjon om hva som skjer med de kommunale tjenestene i koronasituasjonen.
Arrangementer og aktiviteter i Gjesdal kommune

Gjesdal kommune forholder seg til gjeldende føringer fra myndighetene. Les mer på helsenorge.no sine sider.

Informasjon fra helsenorge.no.

Oversikt over kommunale tilbud/arrangementer som er endret/avlyst

 

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Pårørende kan komme på besøk på sykehjemmet, men følgende punkter må følges før en kan gå på besøk:

 • Pårørende ringer på forhånd og avtaler besøk, og pårørende ringer når de står utenfor.
 • Det gis mulighet til besøk fra en til to personer om gangen i 30 minutter.
 • Forutsetningen er at besøkende er helt symptomfrie.
 • Pasienter kan ta imot blomster/gaver. Viktig med generelle råd for håndhygiene.
 • Hvis besøkende har med mat bør håndhygiene utføres før maten serveres og inntas.
 • Beboere kan også møte pårørende utenfor sykehjemmet, dersom det er mulig å gjennomføre smittevernstiltak.
Skoler, SFO og barnehager

Vi viser til informasjon utsendt via Schoollink og MyKid fra den enkelte skole og barnehage. 

 

Informasjon om betaling for SFO og barnehage

Råd, støtte eller ønske om å bidra

Trenger du hjelp fra frivillige, ønsker du å være frivillig, kan du være midlertidig arbeidskraft i helsesektoren eller trenger du et råd når du har hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage? 

Korona - Bidra og støtte

Hjelp til barn, unge og familier

Svært mye har over lengre tid handlet om koronaviruset. Selv om samfunnet åpner mer og mer opp igjen, vil hverdagen fortsatt være annerledes. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.

Tilbud i Gjesdal

Barnehager: Alle barnehagene er åpne og følger regjeringens anbefalinger for smittevern. Ved behov for oppfølging eller tilrettelegging, kan dere ta direkte kontakt med styrer. Barnehagene gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.
 
Skoler: Alle skolene er åpne og følger smittevernreglene. Ved behov for oppfølging og tilrettelegging tar dere direkte kontakt med ledelsen på skolen. Skolen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det. Elever som ikke er på skolen har kontakt med lærer via digital plattform og telefon.

Til barn og unge: Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Du kan f.eks. snakke med læreren din eller helsesykepleier på skolen. Nedenfor finner du også tilbud via helsestasjon, familiesenter og barnevern. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil hjelpe! Du finner også lenker til hjelpetelefoner for å snakke eller chatte. 

Helsestasjonen: Har åpent i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Ta kontakt på tlf. 51614490 ved behov. Jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig.
 
Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier er fast på skolen og har kontakt med elever ut fra behov. Helsesykepleier samarbeider tett med lærerne og andre ansatte på skolen.

Helsestasjon for ungdom (13-20 år): Ved behov for time på Helsestasjon for ungdom (HFU) kan du ta kontakt på e-post HFU@gjesdal.kommune.no eller tlf. 51 61 44 90 for å avtale tid.
 
Familiesenteret: Gir tilbud til barn, unge og familier. Ta kontakt på tlf. 904 10 651.

Barnevernet: Ta kontakt på tlf. 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord). Utenom åpningstid kan du kontakte barnevernvakten: tlf. 905 41 321 (døgnåpent).

Familievernkontoret på Bryne: Du kan ringe tlf. 51 53 81 50 for råd og veiledning.

Tilbud for barn, unge og voksne i hele landet

Barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er døgnåpen:
Den nasjonale alarmtelefonen har åpent hele døgnet. Barn, unge og voksne som er bekymret eller lever under vanskelige forhold, kan ringe 116 111. Dere møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barneombudet.no: Hvem kan barn snakke med om korona?
Ung.no: Offentlig og kvalietssikret informasjon til ungdom

Foreldre: 
Foreldrehverdag.no: Trygge råd til foreldre i koronahverdagen
Foreldresupport.no: 116 123 (tast 2), døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller lufte tankene sine med noen.
Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

For alle - barn, unge og voksne:
Norsk psykologforening: Trenger du noen å snakke med? Oversikt hjelpetelefoner
Om rus og psykisk helse. Hjelpetelefoner

Kan du være midlertidig arbeidskraft i helsesektoren?

Vi søker deg med helsefaglig kompetanse til å bidra i forbindelse med utbrudd av koronavirus (Covid-19).

Dersom dette kan være aktuelt for deg, trykk deg inn på lenken under og trykk på "Søk på stillingen":

Arbeidskraft helsepersonell

Les mer om at Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Barneverntjenesten trenger flere støttepersoner og støttefamilier

Vil du/dere bli med å bidra og hjelpe sårbare barn og familier som trenger ekstra hjelp? Behovet for lokale tiltak kan bli spesielt stort nå på grunn av situasjonen vi er i med koronaviruset.

Barneverntjenesten har behov for flere støttekontakter, fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, miljøarbeidere, støttefamilier/personer og hybel/leilighet med tilsyn. Vi må finne de rette som kan passe sammen med akkurat de familiene vi jobber med, og trenger derfor flere å spille på.

Det betales godtgjøring for oppdrag for barneverntjenesten. Alle voksne i husstanden må levere godkjent politiattest samt signere taushetserklæring før oppstart av ett oppdrag.

For å registrere interesse følger du linken og fyller ut skjemaet.

Du hører fra oss når vi har mottatt din henvendelse.

Ta kontakt på telefonnummer 51614350 ved spørsmål.

Trenger du hjelp fra frivillige?

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg. Vennligst fyll ut skjemaet som du kommer til ved å trykke på linken under og vi tar kontakt med deg så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at vi først må prioritere dem som ikke har familier, venner eller naboer som kan hjelpe.

Skjema - jeg trenger hjelp

Har du problemer med å fylle ut skjemaet eller ønsker å snakke med noen?

Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller Gjesdal folkebibliotek på tlf. 51 61 43 00.

*************************************************************************

NASJONALT: TELEFON- OG CHATTETJENESTER for barn, unge og voksne
Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse
https://avogtil.no/her-kan-du-fa-hjelp/

Vil du hjelpe/ bidra med frivillig innsats?

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål. Det kan være handling av mat, gå tur med hunden - og mye annet. I første omgang vil vi søke samarbeid med frivillige lag og foreninger, men det kan fort bli behov for flere hjelpere, også privatpersoner. Vi ber derfor alle som har lyst til å gjøre en innsats om å registrere seg. Dette gjøres ved å følge linken og fylle ut skjemaet (du må logge inn med bank ID):

Skjema – jeg vil hjelpe

Har du spørsmål knyttet til frivillig innsats?

Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller kulturavdelingen på tlf. 404 54 753. Tusen takk!

 Næring, fritid og andre aktiviteter

Informasjon om bl.a bruk av fotballbaner, ballbinger og fritidsbolig/campingvogn.

Korona - Næring, fritid og andre aktiviteter

Servering og annen næringsmiddelvirksomhet

Det henvises til utfyllende informasjon på Mattilsynets hjemmeside.

Ferie, fritid og turisme

Gjesdal kommune henviser til informasjon på helsenorge.no vedrørende reiseråd

Bruk av fotballbaner og ballbinger

Organisert idrett

For organisert idrett henvises det til den lokale fotballklubben og nasjonale retningslinjer for dette.

Uorganisert aktivitet

For uorganisert aktivitet hvor en ønsker å benytte ledig banekapasitet skal en følge de generelle rådene for smittevern, eksempelvis med tanke på gruppestørrelse (maksimalt 20) og avstand (minimum 1 meter) - se mer på Helsenorge sin nettside. I tillegg gjelder følgende retningslinjer:

 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Ballen er en smittekilde og skal ikke tas på av flere personer (rengjøres etter bruk)
 • Unngå headinger

Følgende anbefalinger gjelder for antall spillere/ledere:

 • 11-er bane: 50 spillere/ledere
 • 7/9-er bane: 25 spillere/ledere
 • 5-er bane: 15 spillere/ledere
 • Ballbinge: 6 spillere

 

Kontakt

Privatpersoner bes forholde seg til informasjon i denne artikkelen, på Helsenorge.no og på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside.

Bedrifter, media, lag og foreninger som har konkrete spørsmål knyttet til Gjesdal kommune som ikke besvares gjennom denne artikkel eller nettsidene til FHI, kan henvende seg til André Andreassen, tlf. 959 35 246 - kommunikasjonsansvarlig for koronavirushåndteringen.

Det ligger også mye god informasjon for lag og foreninger på Helsedirektoratet sin temaside om koronaviruset.

Oversikt over kontaktpunkter i de ulike tjenestene.