Informasjon om koronaviruset

Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.3.20

Her finner du bl.a. informasjon om situasjonen med koronaviruset i Gjesdal kommune, hva vi som kommune gjør og hva du kan få hjelp til. 

For information in english, see https://helsenorge.no/coronavirus

Korona-virus

Mistenker du at du er smittet?

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser. Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell eller har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.

Se hvem som anbefales testing: Testing og diagnostikk for covid-19 

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Les mer på FHI sine nettsider.

Nå kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI) dersom du har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Det er opprettet en felles luftveislegevakt for Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Denne legevakta er bare for personer med symptom på luftveissykdom som trenger legetilsyn. Helsepersonell vil avgjøre om pasienter skal testes. Ta kontakt med fastlegen dersom dersom du trenger legetilsyn.  Mer informasjon om felles smittevernlegevakt.

Du kan også ringe nasjonal informasjonstelefon for publikum på 815 55 015.

 

Har du spørsmål om koronaviruset?

Sjekk først Folkehelseinstituttets hjemmesider, www.fhi.no og på helsenorge.no - dersom du ikke finner svar her kan du ringe nasjonal informasjonstelefon for publikum på 815 55 015.  Den er åpen 08-18 hverdager og 10-16 i helgene.

 

Karantene

Hvem skal holde seg hjemme?

Alle bør nå holde seg mest mulig hjemme. Når du er ute blant folk eller på jobb, er det viktig å holde god avstand til andre, minst én meter og fortsett å vaske hendene hyppig og grundig. Det vil blant annet si å vaske hendene før du går ut og med en gang du kommer hjem og før du spiser. Prøv også å unngå å ta deg i ansiktet.

Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier, men du bør unngå håndhilsning, kyssing og klemming med andre utover dette.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde seg hjemme til én dag etter at du har blitt frisk. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

Hvorfor skal alle med symptomer på luftveisinfeksjon holde seg hjemme ett døgn etter at symptomene er borte?

Det vil være en stor gruppe som har symptomer på luftveisinfeksjoner. Norge tester mange for COVID-19, og frem til nå har kun om lag 5 prosent av alle de testede fått påvist koronavirus. Det er med andre ord svært mange med luftveisinfeksjoner hvor symptomene skyldes noe annet enn koronavirussykdom. Foreløpige funn tyder på at man er mest smittsom tidlig i sykdomsforløpet og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Derfor er det et generelt råd at hele denne store gruppa skal holde seg hjemme til ett døgn etter at symptomene er borte.

Hjemmekarantene

Det er to grupper som skal i karantene:

 • Dersom du har vært på utenlandsreise og har luftveissymptomer skal du holde deg isolert hjemme til en dag etter at du føler deg frisk.
 • Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst 14 dager etter at karantenen startet.

Dersom du testes for koronavirus mens du er i karantene, og denne testen er negativ, skal du fremdeles fullføre karanteneperioden på 14 dager.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om testing for koronavirus.

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Oversikt over samfunnskritiske funksjoner

Hjemmeisolering

Du skal isoleres dersom du har fått påvist koronavirus.

Du isoleres i hjemmet, eller eventuelt i helseinstitusjon eller et annet sted ved behov.

Les mer om karantene og isolasjon på helsenorge.no

Informasjon om karantene og isolasjon på ulike språk - information in other languages

 

 

Smittespredning og hygienetiltak

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person gjennom små dråper. Smitten kan skje gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster på personer som står i nærheten, ved direkte kontakt via hendene til den syke, eller ved indirekte kontakt via inventar eller gjenstander. 

Tiden fra smitte til symptomer oppstår er vanligvis rundt 5-6 dager, men kan variere fra 0-14 dager.

God håndhygiene er viktig

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Bruk håndsprit når vask ikke er tilgjengelig.

Ha med deg papirlommetørkle til å holde foran munn og nese når du hoster. Kast lommetørklet etter bruk og vask så hendene. Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om hvordan du kan forebygge smitte her

 

Hjelp til barn, unge og familier

I disse dager handler mye om koronaviruset. Hverdagen er helt annerledes enn den pleier. Situasjonen kan oppleves utrygg, og det som var vanskelig før blir kanskje enda vanskeligere. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.

Tilbud i Gjesdal

Barnehager: Tilbyr oppfølging og tilrettelegging. Ta direkte kontakt med styrer i barnehagen. Barnehagen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.
 
Skoler: Tilbyr oppfølging og tilrettelegging. Ta direkte kontakt med ledelsen på skolen. Alle elever har jevnlig kontakt med lærer via digital plattform og telefon. Skolen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.

Til barn og unge: Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Selv om skolen holder stengt, er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg. Nedenfor finner du også tilbud via helsestasjon, familiesenter og barnevern. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil hjelpe! Du finner også lenker til hjelpetelefoner for å snakke eller chatte. 
 
Helsestasjonen: Har åpent i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Ta kontakt på tlf. 51614490 ved behov. Jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig.
 
Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier på skolen har kontakt med elever ut fra behov, og samarbeider tett med lærerne og andre ansatte på skolen.

Helsestasjon for ungdom (13-20 år): Nås via e-post: HFU@gjesdal.kommune.no Du kan også ringe til helsestasjonen tlf. 51 61 44 90.
 
Familiesenteret: Gir tilbud til barn, unge og familier, fortrinnsvis oppfølging på telefon. Ta kontakt på tlf. 904 10 651.

Barnevernet: Ta kontakt på tlf. 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord). Utenom åpningstid kan du kontakte barnevernvakten: tlf. 905 41 321 (døgnåpent).

Familievernkontoret på Bryne: Du kan ringe tlf. 51 53 81 50 for råd og veiledning.

Tilbud for barn, unge og voksne i hele landet

Barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er døgnåpen:
Den nasjonale alarmtelefonen har åpent hele døgnet. Barn, unge og voksne som er bekymret eller lever under vanskelige forhold, kan ringe 116 111. Dere møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barneombudet.no: Hvem kan barn snakke med om korona?
Ung.no: Offentlig og kvalietssikret informasjon til ungdom

Foreldre: 
Foreldrehverdag.no: Trygge råd til foreldre i koronahverdagen
Foreldresupport.no: 116 123 (tast 2), døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller lufte tankene sine med noen.
Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

For alle - barn, unge og voksne:
Norsk psykologforening: Trenger du noen å snakke med? Oversikt hjelpetelefoner
Om rus og psykisk helse. Hjelpetelefoner

Trenger du hjelp?

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg. Vennligst fyll ut skjemaet som du kommer til ved å trykke på linken under og vi tar kontakt med deg så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at vi først må prioritere dem som ikke har familier, venner eller naboer som kan hjelpe.

Skjema - jeg trenger hjelp

Har du problemer med å fylle ut skjemaet eller ønsker å snakke med noen?

Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller Gjesdal folkebibliotek på tlf. 51 61 43 00.

*************************************************************************

NASJONALT: TELEFON- OG CHATTETJENESTER for barn, unge og voksne
Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse
https://avogtil.no/her-kan-du-fa-hjelp/

Vil du hjelpe/ bidra med frivillig innsats?

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål. Det kan være handling av mat, gå tur med hunden - og mye annet. I første omgang vil vi søke samarbeid med frivillige lag og foreninger, men det kan fort bli behov for flere hjelpere, også privatpersoner. Vi ber derfor alle som har lyst til å gjøre en innsats om å registrere seg. Dette gjøres ved å følge linken og fylle ut skjemaet (du må logge inn med bank ID):

Skjema – jeg vil hjelpe

Har du spørsmål knyttet til frivillig innsats?

Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller kulturavdelingen på tlf. 404 54 753. Tusen takk!

Kan du være midlertidig arbeidskraft i helsesektoren?

Vi søker deg med helsefaglig kompetanse til å bidra i forbindelse med utbrudd av koronavirus (Covid-19).

Dersom dette kan være aktuelt for deg, trykk deg inn på lenken under og trykk på "Søk på stillingen":

Arbeidskraft helsepersonell

Les mer om at Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Arrangementer og aktiviteter i Gjesdal kommune

Helsedirektoratet har vedtatt følgende:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
 • Fysioterapeuter og manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin og alternativ behandling (nytt punkt 16.03.20)
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp, der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, inkludert aktivitører, tannpleiere med flere (nytt punkt 16.03.20).

Informasjon fra Helsenorge

Oversikt over kommunale tilbud/arrangementer som er endret/avlyst

 

Bruk av fotballbaner og ballbinger

Gjesdal kommune har et høyt fokus på å begrense smittespredningen av Covid-19 (koronaviruset). Samtidig er vi opptatt av god folkehelse og ønsker at våre innbyggere er i fysisk aktivitet. Det foreligger et nasjonalt forbud mot å drive organisert idrett, og dette skal overholdes i kommunen.

For uorganisert aktivitet og personer i samme husstand velger vi inntil videre å holde banene åpne, men med klare begrensninger:

 • Banene deles inn i en fjerdedels størrelse
 • Per fjerdedel skal det maksimalt være fem personer, hvor minst én skal være voksen og vedkommende vil være ansvarlig for at gjeldende restriksjoner overholdes (dette skal fremdeles være uorganisert)
 • Avstand mellom personer på minimum 1 meter skal overholdes, det innebærer blant annet at det ikke skal forekomme spill og dueller.
 • Personer med symptomer på luftveissykdom (hoste o.l.) skal ikke bruke banene

For ballbinger gjelder det en begrensning på maksimalt fire personer samtidig, også her skal krav til avstand, symptomer for luftveisinfeksjon overholdes.

Vi vil fortløpende evaluere hvorvidt ordningen fungerer eventuelt om det kommer nye retningslinjer fra nasjonalt hold, og ved behov vil vi justere tiltakene. Vi er avhengig av at disse reglene følges – hvis ikke vil vi måtte stenge banene helt.

På generelt grunnlag oppfordrer vi alle foreldre til å sørge for at barn er i aktivitet, samtidig som retningslinjene fra Folkehelseinstituttet ivaretas.

Bruk av fritidsbolig, campingvogner, dagsturisme mv

Vi viser til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon fra denne forskriften.

_ _ _

Personer som både er folkeregistrert og har fritidsbolig i Gjesdal, oppfordres også til å unngå bruk av fritidsbolig slik situasjonen er nå. Dette vil blant annet redusere risiko for at det oppstår situasjoner som krever bistand, begrense belastning på andre kommunale tjenester som renovasjon med mer.

Gjesdal kommune ber folk følge oppfordringen fra nasjonale myndigheter om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Det betyr at en også bør begrense fritidsreiser til populære utfartsområder på fjellet. Slik kan vi unngå unødvendig belastning på lokalt helsevesen og beredskap.

Servering og annen næringsmiddelvirksomhet

Det henvises til utfyllende informasjon på Mattilsynets hjemmeside.

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Alle helseinstitusjoner i Gjesdal stenges for besøkende.

Dere som pårørende tar kontakt pr telefon med aktuell avdeling ved behov for fritak fra dette forbudet. 

Informasjon til pårørende/brukere/beboere tilknyttet Gjesdal kommune (PDF, 108 kB)

Skoler, SFO og barnehager

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet den fattet vedtak om stenging av :

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner.

Gjesdal kommune holder alle skoler, SFO og barnehager stengt fra 13.3.20 til og med 13.4.20 (vedtatt 24.3.20).

Barnehagene og skolene i Gjesdal vil ha tilbud om barnepass for barn med foreldre med arbeid i helse- og omsorgstjenesten og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Viser for øvrig til informasjon utsendt via Schoollink og MyKid fra den enkelte skole og barnehage. 

Informasjon om betaling for SFO og barnehage

Generelle råd knyttet til når barn er hjemme fra skole/barnehage

Gjesdal kommune understreker viktigheten av at vi alle gjør hva vi kan for å begrense smittespredningen, og gir derfor noen generelle råd. Merk at råd og anbefalinger endrer seg fra dag til dag.

 • Følg med på de anbefalinger som gis av nasjonale myndigheter (for eksempel på www.fhi.no og www.helsenorge.no) – disse endres fortløpende.
 • Unngå etter beste evne at barna samles i grupper og begrens nærkontakt – et eksempel på aktivitet som bør unngås er fotballspilling i ballbinge. I ballbinger er det innført restriksjoner for maks fire personer samtidig.
 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Det bør ikke samles mange barn i samme hjem – anbefaling for serveringsbransjen er per i dag at det skal legges opp til minimum 1 meters avstand mellom gjester. For barn bør vi legge opp til minst samme minimumsavstand.
 • Ha høyt fokus på hygiene som håndvask og hosting/nysing (se nettsiden til Folkehelseinstituttet for råd).
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer)
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs
 • Begrense overnattingsbesøk
 • Tenk over hvordan du håndterer mat.
 • Ikke overlat barnepass til personer som er/kan være i en risikogruppe.
 • Barneselskap og tilsvarende arrangement bør utsettes.
 • Bruk sunn fornuft, og vurder de ulike situasjonene for å unngå smitte.

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for at du selv ikke blir smittet, og at du ikke smitter andre!

Hvordan arbeider kommunen?

Gjesdal kommune forholder seg til de råd og anbefalinger som gis av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), og arbeidet koordineres gjennom en utvidet beredskapsledelse.

Gruppen arbeider blant annet med å sikre at de ulike tjenesteområdene har fokus på hvordan vi kan sikre og planlegge for forsvarlig drift med stort fravær, håndtering av konkrete situasjoner som oppstår og at kommunen ivaretar god kommunikasjon både internt og eksternt.

Kontakt

Privatpersoner bes forholde seg til informasjon i denne artikkelen, på Helsenorge.no og på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside.

Bedrifter, media, lag og foreninger som har konkrete spørsmål knyttet til Gjesdal kommune som ikke besvares gjennom denne artikkel eller nettsidene til FHI, kan henvende seg til André Andreassen, tlf. 959 35 246 - kommunikasjonsansvarlig for koronavirushåndteringen.

Det ligger også mye god informasjon for lag og foreninger på Helsedirektoratet sin temaside om koronaviruset.

Oversikt over kontaktpunkter i de ulike tjenestene.

 

Aktuelle nyhetssaker fra kommunen vedrørende korona-viruset