Informasjon om koronaviruset

Informasjon om koronaviruset

For generell informasjon om koronaviruset, se Helse Norge.
For general information in english, Helse Norge.

Siste nyheter om koronaviruset i Gjesdal

Informasjon om vaksinering

Risikovurdering

Vurdering av risikonivå i Gjesdal kommune gjøres i felleskap med flere kommuner på Sør-Jæren, se mer informasjon på Time kommune sin nettside.

 

Generell informasjon

Hva gjør du hvis du tror du er smittet, hva er anbefalingene dersom du er i hjemmekarantene, og hvordan unngår du smittespredning?

Korona-virus

Bestilling av koronatest / Når skal jeg teste meg

Bestilling av koronatest

Er du alvorlig syk, skal du kontakte fastlege eller legevakt for helsehjelp.

Behøver du koronatest for en reise? Ta kontakt med en privat helseaktør. Luftvegslegevakten tilbyr ikke testing i forbindelse med utreise.

 

Du som bor i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå bestiller enkelt test på www.c19.no.

Her må du først logge inn med elektronisk ID, oppgi kontaktinformasjon og krysse av for om du bestiller time til deg selv eller til en annen person. Umiddelbart etter du har sendt inn skjemaet får du informasjon om når og hvor du skal møte opp. Ved lav pågang kan du oppleve å få time 3 timer etter bestilling. Tiden du må vente avhenger av test-kapasiteten.

Dersom du likevel ikke skal møte til bestilt time er det viktig at du avbestiller timen. Dette gjøres også på www.c19.no.

Dersom du ikke har mulighet til å bestille test på nett kan du kontakte legevakten:

 • Dagtid 0800-1500: Telefon 51 68 31 50
 • Ettermiddag, kveld og helg: Telefon 51 42 99 99

 

Hvor foregår testingen

Testingen blir utført ved luftveislegevakten på Kleppetunet i Olav Hålands veg 2, 4352 Kleppe, i lokalene til Klepp og Time legevakt. 

Ingen må møte opp uten avtale. Selve testingen skjer ved at en kjører/går inn i telt som er satt opp på på parkeringsplassen mellom Sirkelenbygget og Kleppetunet. Følg skiltingen på stedet.

Luftveislegevakten på Klepp er felles for kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Time.

 

Når skal du teste deg

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 skal teste seg. Les mer om symptomer og anbefalinger knyttet til testing på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helse Norge.

Du kan også henvende deg til den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015.

 

Information in English - testing for coronavirus:

Are you in need of test due to travel? Contact a private health service provider. The airways emergency room in Klepp does not perform this service.

 

Should you be tested?

Book an appointment to be tested for covid-19 (electronic)

You can also call the emergency room to book an appointment:

 • Daytime (8-15): 51 68 31 50
 • Evenings and weekends: 51 42 99 99

All testing is done at the emergency room in Klepp, adress: Olav Hålands veg 2, 4352 Kleppe.

You will not be tested without an appointment.

Lokale regler og anbefalinger

I Gjesdal kommune er det ingen er det nasjonale anbefalinger og retningslinjer for smittevern som er gjeldende. Disse finner du på regjeringen sin nettside og på helsenorge.no.

 

Lokal anbefaling

Anbefaler bruk av munnbind på offentlig transport.

Lokalt anbefales det at idrettshaller, gymsaler og tilsvarende kun benyttes til organisert aktivitet.

Kontakt

Privatpersoner bes forholde seg til informasjon i denne artikkelen, på helsenorge.no/koronavirus og på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside.

Informasjonstelefon: 815 55 015

Bedrifter, media, lag og foreninger som har konkrete spørsmål knyttet til Gjesdal kommune som ikke besvares gjennom denne artikkel eller nettsidene til FHI, kan henvende seg til André Andreassen, epost: andre.andreassen@gjesdal.kommune.no, tlf: 959 35 246 - kommunikasjonsansvarlig for koronavirushåndteringen.

Smittesporingsteam: tlf. 901 76 469

Det ligger også mye god informasjon for lag og foreninger på Helsedirektoratet sin temaside om koronaviruset.

Oversikt over kontaktpunkter i de ulike tjenestene.

Information in English

Testing for coronavirus:

 • If you need to be tested, contact the emergency room.
  Daytime (8-15): 51 68 31 50
  Evenings and weekends: 51 42 99 99
 • All testing is done at the emergency room in Klepp. You will not be tested without an appointment.

For more information see Helsenorge

For more information regarding the emergency rooms

Kommunale tjenester

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. 

Korona - Kommunale tjenester

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. Her er informasjon om hva som skjer med de kommunale tjenestene i koronasituasjonen.
Arrangementer og aktiviteter i Gjesdal kommune

Gjesdal kommune forholder seg til gjeldende føringer fra myndighetene. Les mer på helsenorge.no sine sider.

Informasjon fra helsenorge.no.

 

 

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Oppdatert 8. februar 2021

 • Fra 08.02.21: Pasienter i 3 etasje kan i dag ha 1 – 2 nærkontakter. Dere som blir definert som nærkontakter trenger ikke å avtale tid for besøk, bare forholde dere til besøkstidene. Vi må dessverre ha hoveddøren låst så dere må ringe det vanlige nummeret for å komme inn. Når besøket er over gir du bare beskjed når du går. Vi trenger ikke å følge dere ut.

 • Hvem som blir definert som nærkontakter er opptil primærkontaktene å koordinere i sammen med pårørende og pasient.

 • Fra 15.02.21 vil også dette gjelde for noen av pasientene i 2. etasje.

 • Besøk må avtales på forhånd. Pårørende kan ringe etter kl 10.00, og vi oppfordrer til å gjøre avtale i god tid før besøket.

  • Telefonnummer 2. etg: 476 66 417
  • Telefonnummer 3. etg: 900 26 684
 • Besøkstider 10.30-13.00 og 16.30-19.00
 • Om besøkstidene er vanskelige å overholde av spesielle grunner, kan det gjøres unntak for enkeltpersoner. Pasientens primærkontakter koordinerer dette.
 • Alle besøkende må holde minst en meter avstand til personen de besøker, andre besøkende og personalet. Dersom en av ulike grunner ikke kan holde en meter avstand, skal de besøkende benytte munnbind.

Retningslinjer for besøk på sykehjem i Gjesdal kommune

Sykehjemmene praktiserer besøkskontroll og har derfor låste inngangsdører.

Alle som ønsker å besøke sine pårørende skal gjøre forhåndsavtale om besøk. Dette gjelder bare for de som ikke er fullvaksinert.

Avtaler gjøres på telefon 476 66 417 (2. etg) og 900 26 684 (3. etg) etter kl 10.00. Vi oppfordrer til å ringe i god tid før ønsket besøk.

Alle som ønsker å besøke pårørende må være friske uten tegn på sykdom.

Kommuneoverlegen har bestemt at det ikke skal være mer enn 2 personer på besøk samtidig til en beboer. Dette praktiseres strengt.

Besøkstiden er 10.30-13.00 og 16.30-19.00. Om besøkstiden er vanskelige å overholde kan det unntaksvis gjøres individuelle avtaler om andre tidspunkt.

Alle besøkende skal utføre håndhygiene før og etter besøk.

Besøkende skal gå rett til beboers rom og være der under hele besøket. Besøkende skal holde minst 1 m avstand til andre personer når de går til og fra rom i sykehjemmet.

Besøk kan foregå ute dersom vær og beboers tilstand gjør det mulig.

Pårørende som har vært utenfor Norge kan ikke komme på besøk de første 10 dager etter tilbakekomst til Norge. Pårørende som er definert som nærkontakt i forbindelse med et covid 19 tilfelle må også vente i 10 dager før de kan komme på besøk.

Det er anledning til å ta med kaffe og mat til den som får besøk.

Besøkende vil bli bedt om å registrere seg med navn og mobilnummer for å lette eventuell smittesporing. Opplysningene blir slettet etter ti dager.

Brudd på disse besøksregler kan utsette både nærmeste pårørende og alle andre beboere på sykehjemmet for livstruende covid19 sykdom.

Gjesdal kommune forventer at besøksreglene respekteres. Ved alvorlig sykdom eller andre spesielle forhold vil det fortsatt bli brukt individuelt skjønn.

Skoler, SFO og barnehager

Skoler og barnehager kommuniserer direkte til foresatte. 

Ved spørsmål, sjekk skolenes hjemmeside eller ta direkte kontakt med skolen/barnehagen. 

Råd, støtte eller ønske om å bidra

Trenger du hjelp fra frivillige, ønsker du å være frivillig, kan du være midlertidig arbeidskraft i helsesektoren eller trenger du et råd når du har hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage? 

Korona - Bidra og støtte

Hjelp til barn, unge og familier

Svært mye har over lengre tid handlet om koronaviruset, og hverdagen vil fortsatt være annerledes. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.

Tilbud i Gjesdal

Barnehager: Alle barnehagene følger regjeringens anbefalinger for smittevern. Ved behov for oppfølging eller tilrettelegging, kan dere ta direkte kontakt med styrer. Barnehagene gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det.
 
Skoler: Alle skolene følger smittevernreglene. Ved behov for oppfølging og tilrettelegging tar dere direkte kontakt med ledelsen på skolen. Skolen gir individuell oppfølging i samarbeid med hjelpeinstanser til de som trenger det. 

Til barn og unge: Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Du kan f.eks. snakke med læreren din eller helsesykepleier på skolen. Nedenfor finner du også tilbud via helsestasjon, familiesenter og barnevern. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil hjelpe! Du finner også lenker til hjelpetelefoner for å snakke eller chatte. 

Helsestasjonen: Har åpent i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Ta kontakt på tlf. 51614490 ved behov. Jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig.
 
Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier er fast på skolen og har kontakt med elever ut fra behov. Helsesykepleier samarbeider tett med lærerne og andre ansatte på skolen.

Helsestasjon for ungdom (13-20 år): Tilbudet er gratis og du trenger ikke å bestille time. Hvis du vil kan du ta kontakt på e-post HFU@gjesdal.kommune.no eller tlf. 51 61 44 90 for å avtale tid.
 
Familiesenteret: Gir tilbud til barn, unge og familier. Ta kontakt på tlf. 904 10 651.

Barnevernet: Ta kontakt på tlf. 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord). Utenom åpningstid kan du kontakte barnevernvakten: tlf. 905 41 321 (døgnåpent).

Familievernkontoret på Bryne: Du kan ringe tlf. 51 53 81 50 for råd og veiledning.

Tilbud for barn, unge og voksne i hele landet

Barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er døgnåpen:
Den nasjonale alarmtelefonen har åpent hele døgnet. Barn, unge og voksne som er bekymret eller lever under vanskelige forhold, kan ringe 116 111. Dere møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Ung.no: Offentlig og kvalietssikret informasjon til ungdom
Ungepårørende.no

Foreldre: 
Foreldrehverdag.no
Foreldresupport.no: 116 123 (tast 2), døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller lufte tankene sine med noen.
Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

For alle - barn, unge og voksne:
Norsk psykologforening: Trenger du noen å snakke med? Oversikt hjelpetelefoner
Om rus og psykisk helse. Hjelpetelefoner

Barneverntjenesten trenger flere støttepersoner og støttefamilier

Vil du/dere bli med å bidra og hjelpe sårbare barn og familier som trenger ekstra hjelp? Behovet for lokale tiltak kan bli spesielt stort nå på grunn av situasjonen vi er i med koronaviruset.

Barneverntjenesten har behov for flere støttekontakter, fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, miljøarbeidere, støttefamilier/personer og hybel/leilighet med tilsyn. Vi må finne de rette som kan passe sammen med akkurat de familiene vi jobber med, og trenger derfor flere å spille på.

Det betales godtgjøring for oppdrag for barneverntjenesten. Alle voksne i husstanden må levere godkjent politiattest samt signere taushetserklæring før oppstart av ett oppdrag.

For å registrere interesse følger du linken og fyller ut skjemaet.

Du hører fra oss når vi har mottatt din henvendelse.

Ta kontakt på telefonnummer 51614350 ved spørsmål.

Trenger du hjelp fra frivillige?

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg. Vennligst fyll ut skjemaet som du kommer til ved å trykke på linken under og vi tar kontakt med deg så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at vi først må prioritere dem som ikke har familier, venner eller naboer som kan hjelpe.

Skjema - jeg trenger hjelp

Har du problemer med å fylle ut skjemaet eller ønsker å snakke med noen?

Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller Gjesdal folkebibliotek på tlf. 51 61 43 00.

*************************************************************************

NASJONALT: TELEFON- OG CHATTETJENESTER for barn, unge og voksne
Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse
https://avogtil.no/her-kan-du-fa-hjelp/

Vil du hjelpe/ bidra med frivillig innsats?

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål. Det kan være handling av mat, gå tur med hunden - og mye annet. I første omgang vil vi søke samarbeid med frivillige lag og foreninger, men det kan fort bli behov for flere hjelpere, også privatpersoner. Vi ber derfor alle som har lyst til å gjøre en innsats om å registrere seg. Dette gjøres ved å følge linken og fylle ut skjemaet (du må logge inn med bank ID):

Skjema – jeg vil hjelpe

Har du spørsmål knyttet til frivillig innsats?

Ring Frivilligsentralen på tlf. 913 38 797 eller kulturavdelingen på tlf. 404 54 753. Tusen takk!

 Næring, fritid og andre aktiviteter

Korona - Næring, fritid og andre aktiviteter

Kontakt

Privatpersoner bes forholde seg til informasjon i denne artikkelen, på helsenorge.no/koronavirus og på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside.

Informasjonstelefon: 815 55 015

Bedrifter, media, lag og foreninger som har konkrete spørsmål knyttet til Gjesdal kommune som ikke besvares gjennom denne artikkel eller nettsidene til FHI, kan henvende seg til André Andreassen, epost: andre.andreassen@gjesdal.kommune.no, tlf: 959 35 246 - kommunikasjonsansvarlig for koronavirushåndteringen.

Smittesporingsteam: tlf. 901 76 469

Det ligger også mye god informasjon for lag og foreninger på Helsedirektoratet sin temaside om koronaviruset.

Oversikt over kontaktpunkter i de ulike tjenestene.