Aktuell informasjon

Se-Høre-Handle artikler

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives og oppleve god læring og utvikling.

Samhandlingsmodellen vår har vi kalt SE-HØRE-HANDLE. Den viser hvordan vi jobber systematisk og kunnskapsbasert for å identifisere og følge opp barn og familier som trenger det. Modellen viser innsats på tre nivå: individ, tjeneste og kommune

På kommunenivå finner du informasjon om hvordan satsingen på barn og unge er forankret i kommunale planer, strategier og prosjekter. 

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives og oppleve god læring og utvikling.

BTI Handlingsveileder

Samhandlingsmodellen vår har vi kalt SE-HØRE-HANDLE. Den viser hvordan vi jobber systematisk og kunnskapsbasert for å identifisere og følge opp barn og familier som trenger det. Modellen viser innsats på tre nivå: individ, tjeneste og kommune

På tjenestenivå er vi opptatt av at barn og familier skal merke at ansatte spiller på lag for å finne gode løsninger. Modellen skal gi ansatte gode verktøy i arbeidet, og bidra til å styrke barn og unges oppvekst.

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives og oppleve god læring og utvikling.

BTI Handlingsveileder

Samhandlingsmodellen vår har vi kalt SE-HØRE-HANDLE. Den viser hvordan vi jobber systematisk og kunnskapsbasert for å identifisere og følge opp barn og familier som trenger det. Modellen viser innsats på tre nivå: individ, tjeneste og kommune

På individnivå finner du Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Det er en måte å jobbe på slik at barn, ungdom og familier i Gjesdal får tidlig og helhetlig hjelp.