Se-Høre-Handle artikler

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives, utvikle seg og få god opplæring.  

Vi har kalt vår modell SE-HØRE-HANDLE. Det betyr at vi jobber systematisk for å følge opp barn og familier som trenger det. Målet er at barn og familier får tidlig og helhetlig hjelp. Vi jobber på tre nivå: individ, tjeneste og kommune. På kommunenivå finner du informasjon om hvordan arbeidet er forankret i kommunale planer, strategier og prosjekter. 

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives, utvikle seg og få god opplæring. 

BTI Handlingsveileder

Vi har kalt vår modell SE-HØRE-HANDLE. Det betyr at vi jobber systematisk for å følge opp barn og familier som trenger det. Målet er at barn og familier får tidlig og helhetlig hjelp. Det ønsker vi å få til gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Vi jobber på tre nivå: individ, tjeneste og kommune

På tjenestenivå er vi opptatt av at barn og familier skal merke at ansatte spiller på lag for å finne gode løsninger. Modellen skal gi ansatte gode verktøy i arbeidet, og bidra til å styrke barn og unges oppvekst.

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives, utvikle seg og få god opplæring. 

BTI Handlingsveileder

Vi har kalt vår modell SE-HØRE-HANDLE. Det betyr at vi jobber systematisk for å følge opp barn og familier som trenger det. Målet er at barn og familier får tidlig og helhetlig hjelp. Det ønsker vi å få til gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Vi jobber på tre nivå: individ, tjeneste og kommune