Gjesdal kommune

Budsjett, økonomiplan og årsmelding

Budsjett, økonomiplan og årsmelding

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplanene sin viktigste funksjon er å bevilge ressurser til de ulike tjenestene som kommunen gir innbyggerne, samt fastsette nivå på betalingssatser, gebyrer og skatt.

Budsjettet gjelder for ett år av gangen og bevilgningene som vedtas er bindende for alle politikere, utvalg og administrasjonen.  Økonomiplanen for de 3 påfølgende år skal vise forventet utvikling, prioriteringer og økonomiske konsekvenser av disse.

 

 
Årsmeldinger og regnskap